Dubia-kakerlakker, Blaptica dubia, er heldigvis ret lette at passe. Og hvis de basale forhold er i orden, lever de rigtig lang tid. Læs denne vejledning igennem, og bliv en meget bedre kakerlak-passer.

Udpakning af dubia-kakerlakkerne

Dubia-kakerlakker leveres som regel tæt pakkede i enten traditionelle foderdyrs-bøtter eller papkasser (ved større mængder). Under alle omstændigheder skal dyrene pakkes ud, flyttes til nye større beholdere, og tilbydes foder og væske. Mere om det i de følgende afsnit.

Specielt kakerlakker fra udenlandske farme leveres ofte med klannere, pukkelfluer og andre uønskede skadedyr, som kan blive til stor irritation senere hen, hvis du ikke får dem udryddet fra starten.

Ved udpakningen er det derfor bedst af frasortere eventuelle foderrester og andet materiale. Er der kun tale om små mængder, kan kakerlakkerne pilles op enkeltvis, men ellers kan du f.eks bruge en si.

Husk at larver og æg fra skadedyrene kan være svært at få øje på, så vi anbefaler også at kassere eventuelle æggebakker og andet materiale, der kan være med i leverancen. Hvis du ser døde eller syge kakerlakker, når du pakker ud, skal de selvfølgelig også sorteres fra.

Hvis du ikke allerede har købt hjem, kan du bestille dubia-kakerlakkerne her i webshoppen. Vi garanterer en pæn og ren leverance uden snavs og utøj.

Anbefalede temperaturer

Dubia-kakerlakker er temmelig gode til at overleve varierende temperaturer. Men når de skal bruges som foderdyr, skal de ikke blot overleve, men helst trives og være sunde og nærende.

Vi anbefaler derfor almindelig stuetemperatur som optimal opbevaringstemperatur – og højere temperatur, hvis de skal yngle.

Dubia-kakerlakker trives ved 20-30 grader

De trives ved temperaturer helt op til 30-35 grader, men som hos de fleste andre insekter forkortes levetiden ved højere temperatur.

Kommer temperaturen på den anden side under 20 grader, vil dubia-kakerlakkerne ikke trives særlig godt.

Ventilation og luftfugtighed

Dubia-kakerlakker er som udgangspunkt glade for relativ høj luftfugtighed, men høj luftfugtighed resulterer næsten altid i skimmel, mug og mider. Og det skaber til gengæld mistrivsel hos kakerlakkerne.

I modsætning til mange andre arter trives dubia heldigvis også udmærket under mere tørre forhold. Indeklimaet i et gennemsnitligt dansk hjem (relativ luftfugtighed ca. 50%) kan udmærket gå an.

Undgå helst fugt og kondens

I praksis betyder det, at kakerlakkerne kan installeres i en kasse med god udluftning. På den måde minimeres lugtgener og problemer med hygiejnen også.

Pladsbehov og beholder til dubia

En af de store fordele ved dubia-kakerlakker er deres meget beskedne krav til plads. De trives faktisk godt ved at gå tæt sammen. Du kan derfor sagtens nøjes med en mindre beholder på f.eks. 20-30 liter, selvom du opbevarer hundredvis af fuldvoksne kakerlakker.

Det er dog ikke kassens volumen i sig selv, der er vigtig. Derimod handler det om, at hver enkelt kakerlak skal have tilstrækkelig arealplads at sidde på, f.eks. ved hjælp af æggebakker.

En god tommelfingerregel er 150 gram dubia pr. hele æggebakke (30×30 cm). Det er i øvrigt en god ide at stille æggebakkerne på højkant, så ekskrementer og ham-rester kan falde til bunden.

Ideel kasse til kakerlak-opbevaring eller opdræt.

Billedet ovenfor viser en af de kasser, vi bruger i produktionen hos InsektOrama. Hvis du vil have lidt inspiration eller evt. købe sådan en fætter, kan du læse mere om insektkassen her.

En anden fordel ved dubia-kakerlakkerne er, at de ikke er fjendtligt indstillet overfor mindre artsfæller. Alle størrelser kan gå sammen uden problemer.

Dubia-kakerlakker kan ikke kravle på glatte lodrette flader, så de fleste former for plastikbeholdere er velegnede til opbevaring.

De voksne hanner har dog vinger, og selvom de flyver ret dårligt, kan de have held til at bakse sig ovenud af en beholder, hvis der ikke er for langt op til kanten.

Udfoldet vinge af dubia-han

Har du voksne hanner, kan det med andre ord være en god ide med et låg til kassen.

Som tidligere nævnt, er det vigtigt med god udluftning, så det er bedst med metalnet i hele lågets overflade. Et låg med (mange) borede huller kan gå an, hvis du kun har få kakerlakker gående, men pas meget på med, at der ikke opbygges for meget fugt i kassen.

Dagsrytme og lysforhold for dubia

Dubia-kakerlakker er nataktive dyr, så de kommer ikke frem og søger føde, hvis der er for meget lys. Nogle anbefaler at give dem en naturlig dagsrytme med skiftende lysforhold, men det er ikke nødvendigt.

I praksis trives de fint med konstant mørke, og det kan give hurtigere vækst og flere unger. Brug eventuelt en mørk lystæt beholder, eller stil dem et sted, hvor der er mørkt det meste af tiden.

Undgå forurening af kakerlakkernes luft

Det siges, at kakerlakker vil kunne overleve en atomkrig. Måske er der tale om de mere robuste arter af skadedyrs-kakerlakker. I hvert fald er dubia-kakerlakker generet ret følsomme, ikke mindst overfor luftforurening.

Det giver sig selv, at enhver form for insektgift skal undgås i nærheden af din kasse med kakerlakker. Men også tobaksrøg, deodorant-sprays, dampe fra lak, maling og opløsningsmidler og meget anden luftforurening kan influere negativt på insekternes trivsel.

Foder og væske til kakerlakkerne

Dubia-kakerlakker er til gengæld hårdføre, når det gælder mangel på mad. De kan snildt klare sig uden føde i længere tid, og det er en kæmpe fordel for dig som dyrepasser. Du kan f.eks. sagtens tage på ferie en uges tid, hvis kakerlakkerne er fodret godt af forinden.

Som primært foder er det bedst at bruge varieret plantebaseret tørfoder. Hos InsektOrama giver vi kakerlakkerne et økologisk grundfoder, der er baseret på en stribe korn- og bælgplanter, som tilsammen dækker deres behov.

Du kan evt. læse mere om foderet her. Tørfoder har generelt lang holdbarhed, så det er nemt blot at fylde op hos dyrene efter behov.

Alternativt kan du bruge tørfoder til gnavere eller andre dyr. Det skal helst være plantebaseret og bredt sammensat. Det kan være nødvendigt at eksperimentere, for at finde et foder eller en kombination, der fungerer optimalt.

Hvis foderet er groft og/eller hårdt, kan det eventuelt køres igennem en blender eller på anden måde findeles eller kværnes.

Vær opmærksom på, at nogle foderproducenter bruger tilsætningsstoffer, som kan være skadelige for insekter.

Sulten dubia-nymfe

Voksne dubiakakerlakker har ikke behov for protein-tilskud, da de er meget effektive til at udnytte og lagre proteiner. Til gengæld er ekstra proteiner rigtig godt for små nymfer i voksealderen.

De vil sætte pris på eksempelvis fiskeflager, som et lette at spise og propfyldte med proteiner – op mod 50%.

Flagefoder – perfekt proteintilskud til nymfer.

Hvis du holder fisk, har du sikkert en bøtte stående. Ellers kan du købe flagefoder her til en fornuftig pris.

Væske kan bl.a. gives i form af frugt og grøntsager (økologiske, eller grundigt rengjorte og fri for pesticidrester). Næsten alt er gangbart til dubia-kakerlakker, men af praktiske årsager kan det være smart at undgå de mest væskefyldte typer som f.eks. agurk og tomat.

Dubia-kakerlakker elsker frugt og grønt.

Frugt og grønt kræver hyppig udskiftning for at undgå mug og skimmel, som er skadeligt for både kakerlakkerne og den generelle hygiejne.

Et alternativ til frisk frugt er de populære Beetle Jellys, som er udviklet specielt til insekter. De indeholder frugtsukker, ekstrakt af tang,  aminosyrer og naturlig frugtsaft og smag. De har bl.a. den fordel, at de ikke tiltrækker bananfluer.

Beetle-jellys – med frugtsaft og næringsstoffer.

Beetle Jelly er en bekvem løsning i en travl hverdag, og ikke mindst, hvis der er behov for et “frugt”-foder med lidt længere holdbarhed. Det kunne f.eks. være i forbindelse med ferie. Du kan evt. læse mere omBeetle Jellys her.

I stedet for frugt og grønt kan dubia-kakerlakkerne også nøjes med vand, hvis de får dækket behovet for proteiner, vitaminer og mineraler via et godt tørfoder.

En decideret vandskål duer ikke, da kakerlakker let drukner – især nymferne. Nogle bruger en vandskål med vat eller en svamp, men det bliver meget hurtigt uhygiejnisk.

En alternativ løsning er vandgelé, som forebygger drukning, og som også er mere resistent mod mug og skimmel.

Vandgelé – en nem og praktisk væskekilde.

Geléen kan købes færdigblandet, og har næsten uendelig holdbarhed i køleskabet. Læs evt. mere om vandgelé her.

Det er bedst at holde tørre og våde foderemner adskilt i skåle eller lignende. Undgå skåle med glatte sider – kakerlakkerne skal jo gerne kunne kravle derop. Flader af plast eller metal kan evt. gøres ru med en ståbørste eller groft sandpapir.

Skåle kan rifles med eksempelvis en stålbørste.

Hygiejne hos dubia-kakerlakkerne

Hvis du har sunde kakerlakker og holder det rent og tørt hos dem, er der som regel ikke de store hygiejnemæssige problemer eller lugt-gener.

Selv om kakerlakker lever længe, vil der dog altid være nogle, som dør undervejs. Ser du en nylig død kakerlak i kassen, kan du med fordel fiske den op, da døde insekter godt kan lugte lidt.

I en tør, varm og ventileret kasse vil eventuelle uopdagede døde heldigvis hurtigt tørre ind, og så er de ikke længere problematiske.

Fodrer du med frisk frugt og grønt eller andet organisk, skal det naturligvis skiftes ofte. Har kakerlakkerne adgang til vand, vil dette også ofte være et problemområde, som skal holdes under kontrol.

Vandet bliver hurtigt snavset og bakteriefyldt, og der vil typisk være behov for at udskifte og rengøre ofte. Vi anbefaler brug af vandgelé som tidligere nævnt.

Med tiden vil der opbygges et lag af ekskrementer og ham-rester i bunden, men det må der gerne være. I et tørt miljø er det lugtfrit, og de må nymfer lever ligefrem delvist af de voksnes ekskrementer. En egentlig hovedrengøring er ofte kun nødvendig et par gange om året – alt efter mængden af kakerlakker. 

Rengør kassen med varmt vand og børste.

Når kassen skal rengøres, skal du være meget forsigtig med rengøringsmidler. Selv små sæbe- eller parfumerester kan give problemer efterfølgende. Den sikre løsning er at nøjes med varmt vand og en god skurebørste.

I forbindelse med rengøringen er det oplagt at skifte æggebakker også (eller hvad du nu bruger). De koster ikke meget, og kan med tiden akkumulere dårlig lugt.

Skift æggebakker, når muligheden byder sig.

Brug helst rene nye æggebakker eller anden ren emballage, så der ikke overføres bakterier, skadedyr eller skadedyrs-æg.

Hvis det skal være rigtig avanceret, kan du introducere buffalo-billen Alphitobius diaperinus i beholderen sammen med dine dubia. De små biller og deres larver æder de døde kakerlakker og hjælper med at holde rent.

Buffalo-biller kan arbejde som rengøringshold.

Metoden er meget brugt hos opdrættere af dubia-kakerlakker. På engelsk kaldes disse biller og deres larver populært for “cleaner-crew”.

Buffalo-biller og larver generer ikke kakerlakkerne, men æder døde kakerlakker og fordærvede madrester, og hjælper på den måde med at holde hygiejnen i top.

Billerne passer sig selv, så det er ikke besværligt. Deres små larver (ca. 11 mm som fuldt udvoksede) er desuden rigtig godt foder for mange mindre hobbydyr som f.eks. små øgler og spindlere.

Med tiden kan billebestanden dog tage overhånd, så du kan passende tynde lidt ud i dem efter behov, f.eks. hver gang der gøres hovedrent.

Hvis det skal prøves af, kan du købe buffalo-billerne her.

Undgå at stresse dine dubia

Dubia-kakerlakker trives bedst i det skjulte. Det stresser dem, hvis du alt for ofte roder rundt og forstyrrer freden, fordi du liiiige skal se, hvordan det går.

Hvis det bare er et hold foder-kakerlakker, sker der ikke så meget ved at forstyrre.

Men det kan blive et problem, hvis du forsøger at stable en producerende kultur på benene. Stress hos kakerlakkerne reducerer produktionen, og de gravide hunner vil også være mere tilbøjelige til at abortere.

Det optimale er fodring få gange i løbet af ugen, og så ellers at lade kulturen passe sig selv så vidt muligt. I forbindelse med fodring kan du altid lige lave “lugte-testen”. En sund kultur lugter ikke nævneværdigt. Til gengæld er rådden, muggen eller anden ubehagelig lugt et tegn på, at det måske er på tide med en rengøring.

Eventuel gutloading af kakerlakkerne

Hvis du bruger et godt grundfoder som f.eks. InsektOramas tørfoder, er der som udgangspunkt ikke behov for yderligere gutloading. Men for at få mest mulig foderværdi ud af kakerlakkerne, er det generelt vigtigt at have fokus på, at de især har spist godt og sundt de sidste par døgn, før de skal udfodres.

Vær opmærksom på, at mange butikker har kakerlakkerne til at stå i ganske lang tid uden foder. Det kan sagtens fungere, fordi dubia-kakerlakker er hårdføre dyr. Mangel på foder og væske svækker dog insekterne og forringer foderværdien på kort sigt. Så husk at have dem gående på optimalt foder en periode, før de skal udfodres.

Hvis du køber dine dubia kakerlakker og andre foderdyr hos InsektOrama, kan du dog være sikker på, at foderværdien er intakt. Vores insekter går i kulturer under optimale forhold helt frem til den dag, de bliver afsendt.

Kort opsummering

Dubia-kakerlakker holdes bedst i mørke ved stuetemperatur eller varmere, og normal luftfugtighed (ca. 50% relativ). De kan gå mange sammen på meget lidt plads, når blot de har f.eks. æggebakker til at kravle på og skjule sig i.

Den letteste og mest hygiejniske måde at fodre på, er at tilbyde en kombination af tørfoder og vandgelé i særskilte skåle. Evt. kombineret med Beetle Jelly eller frisk frugt/grønt, der udskiftes ofte.