Pasningsvejledning for dubia-kakerlakker

/, Pasningsvejledninger/Pasningsvejledning for dubia-kakerlakker

Pasningsvejledning for dubia-kakerlakker

Dubia-kakerlakker, Blaptica dubia, er ret lette at passe, og er de basale forhold i orden, lever de rigtig lang tid. Læs denne vejledning igennem, og bliv en meget bedre kakerlak-passer.

Temperatur

Dubia-kakerlakker er temmelig gode til at overleve varierende temperaturer. Men når de skal bruges som foderdyr, skal de ikke blot overleve, men helst trives og være sunde og nærende. Vi anbefaler derfor almindelig stuetemperatur som optimal opbevaringstemperatur. De trives også ved temperaturer helt op til 35 grader, men som hos de fleste andre insekter forkortes levetiden med højere temperatur. Kommer temperaturen på den anden side under 20 grader, vil dubia-kakerlakkerne ikke trives særlig godt.

Ventilation og luftfugtighed

Dubia-kakerlakker er som udgangspunkt glade for høj luftfugtighed, men høj luftfugtighed resulterer næsten altid i skimmel, mug og mider. Heldigvis trives denne kakerlak-art også udmærket under mere tørre forhold, og indeklimaet i et gennemsnitligt dansk hjem (relativ luftfugtighed ca. 50%) kan udmærket gå an. I praksis betyder det, at kakerlakkerne kan installeres i en kasse med god udluftning. På den måde minimeres lugtgener og problemer med hygiejnen også.

Beholder og pladsbehov

En af de store fordele ved dubia-kakerlakker er deres meget beskedne krav til plads. De trives faktisk bedst ved at gå meget tæt sammen. Man kan derfor sagtens nøjes med en mindre beholder på f.eks. 20-30 liter, selvom man opbevarer adskillige hundrede kakerlakker. De er heller ikke fjendtligt indstillede overfor mindre artsfæller, så alle størrelser kan gå sammen uden problemer. Beholderen skal indrettes med æggebakker eller lignende, så dyrene har noget at kravle på og gemme sig i. Det anbefales at stille æggebakkerne på højkant, så ekskrementer og ham-rester kan falde til bunden.

Dubia-kakerlakker kan ikke kravle på glatte lodrette flader, så de fleste former for plastikbeholdere er velegnede. De voksne hanner har dog vinger, og selvom de flyver ret dårligt, kan de have held til at flyve ovenud af en beholder. Har man voksne hanner, er det derfor en god ide med et ventileret låg. Vi anbefaler en stor udskæring i låget, forsynet med metalnet. Et stort antal borede huller er også en mulig løsning, hvis blot man holder øje med, at der ikke bliver for fugtigt i beholderen.

Dagsrytme og lysforhold

Dubia-kakerlakker er nataktive dyr, så de vil være utilbøjelige til at komme frem og søge føde, hvis der er for meget lys. Nogle anbefaler at give dem en dagsrytme med skiftende lys, men i praksis trives de fint med konstant mørke under opbevaringen. Brug eventuelt en sort lystæt beholder, eller stil dem et sted, hvor der er mørkt det meste af tiden.

Foder og væske

Dubia-kakerlakker er hårdføre dyr, og hvis de ellers har adgang til vand, kan de godt klare sig uden føde i længere tid. Hvis de skal bruges som foderdyr, er der dog ingen mening i at sulte dem, tværtimod er det i alles interesse, at de får alt hvad de kan spise. Kakerlakkerne vil nyde det, og det vil hobbydyret også, når det senere skal spise de struttende sunde kakerlakker. Det er også en fordel for dig som dyrepasser, for dels lever kakerlakkerne længere (så du kan købe større ind og spare fragt), og dels er der mere kød på den enkelte kakerlak, så du kan nøjes med færre.

I naturen æder dubia-kakerlakkerne som opportunister hvad de kan finde af nedfaldsfrugter, ådsler og andet godt. I fangenskab er det dog mest hygiejnisk at bruge et proteinrigt tørfoder som primært foder. Proteinerne forebygger kannibalisme, og sikrer at kakerlakkerne vokser og trives. Tørfoder har desuden lang holdbarhed, og der skal blot fyldes op efter behov. Hos InsektOrama bruger vi husets økologiske proteinrige tørfoder med alle nødvendige vitaminer og mineraler. Du kan evt. købe dette tørfoder hos os. Et lidt dyrere alternativ kunne være f.eks. tørfoder til katte. Det kan være nødvendigt at eksperimentere for at finde et foder der fungerer godt. Det skal være en god kvalitet med et højt proteinindhold, og der kan være behov for at kværne eller findele det før brug, f.eks. i en blender eller kaffemølle. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at nogle producenter bruger tilsætningsstoffer, som kan være skadelige for insekter.

Væske kan f.eks. gives i form af frugt og grøntsager (økologiske, eller grundigt rengjorte og fri for pesticidrester), og det er som udgangspunkt sundt for dyrene. Det kræver dog daglig udskiftning for at undgå mug og skimmel, som er skadeligt for både kakerlakkerne og den generelle hygiejne. Et godt alternativ eller supplement til frugt og grønt er beetle-jelly, som indeholder både væske og næringsstoffer, og som har en længere holdbarhed.

I stedet for frugt og grønt, kan dubia-kakerlakkerne også nøjes med vand, hvis de får dækket behovet for proteiner, vitaminer og mineraler via et godt tørfoder. En decideret vandskål duer ikke, da kakerlakker let drukner – især nymferne. Nogen bruger en vandskål med vat eller en svamp, men af hygiejniske grunde anbefaler vi ikke denne løsning. Den bedste løsning er de såkaldte vandkrystaller, en vandgelé, som forebygger drukning, og som også er mere resistent mod mug og skimmel.

De forskellige foderemner skal helst holdes adskilte i hver sin skål eller beholder. Det sikrer en bedre hygiejne, og letter også udskiftning af foder og rengøring. Det er vigtigt at sørge for, at skåle og beholdere er ru på både yder- og inderside, så kakerlakkerne både kan komme op i skålen og væk derfra igen.

Hygiejne

Hvis kakerlakkerne skal trives og lugtgenerne minimeres, er god hygiejne meget vigtig. Man bør fjerne døde dyr, hvis man opdager dem, Men hvis der ikke er alt for fugtigt hos dyrene, vil de som regel blot tørre ind. Hvis forholdene er som de skal være, er døde dyr heldigvis ikke et stort problem, da dubia-kakerlakker lever relativt længe.

Fodrer man med frugt, grønt og andet forgængeligt organisk materiale, skal dette naturligvis også skiftes dagligt. Ellers vil der hurtigt opstå lugtgener, og man risikerer besøg af bl.a. bananfluer.

Hvis dyrene har adgang til vand, vil dette også ofte være et problemområde. Vandet bliver hurtigt snavset og bakteriefyldt, og der vil typisk være behov for at udskifte vandet dagligt. Vi anbefaler brugen af “vandkrystaller”, som i praksis er mere bakterieresistente. Det er både sundere for dyrene, mere lugtfrit og mindre arbejdskrævende.

Dubia-kakerlakker trives bedst, når de ikke forstyrres for meget, så egentlig hovedrengøring skal man sjældent foretage. Med tiden vil der opbygges et lag af ekskrementer og ham-rester i bunden, men det må der gerne være. Små nymfer lever ligefrem delvist af de voksnes ekskrementer. Som regel kan man nøjes med at rengøre beholderen når de sidste insekter er fodret ud, før en ny leverance ankommer.

Hvis det skal være rigtig avanceret, kan man introducere buffalo-orm Alphitobius diaperinus i beholderen. Det er meget brugt hos opdrættere af dubia-kakerlakker. Buffalo-ormene (og de små biller de udvikler sig til som voksne) generer ikke kakerlakkerne, men de æder de døde kakerlakker og fordærvede madrester, og hjælper på den måde med at holde hygiejnen i top. De passer sig selv, så det er ikke besværligt. De små orm (ca. 11 mm) er desuden rigtig godt foder for mange mindre hobbydyr som små øgler og lignende.

Eventuel gutloading

Hvis du bruger et godt grundfoder som f.eks. InsektOramas tørfoder, er der som udgangspunkt ikke behov for yderligere gutloading. Men for at få mest mulig foderværdi ud af kakerlakkerne, er det generelt vigtigt at have fokus på, at de har spist godt og sundt den sidste tid, før de skal udfodres. De skal med andre ord forkæles. Nogle tilsætter ekstra vitaminer og mineraler til kakerlakkernes foder de sidste dage før de udfodres. Her kan man bruge de vitaminer/mineraler man normalt bruger til optimering af hobbydyrets kost.

Kort opsummering

Dubia-kakerlakker holdes bedst i mørke ved stuetemperatur og normal luftfugtighed (ca. 50% relativ). De kan gå mange sammen på meget lidt plads, når blot de har f.eks. æggebakker til at kravle på og skjule sig i. Den letteste og mest hygiejniske måde at fodre på, er at tilbyde en kombination af tørfoder og vandkrystaller, evt. kombineret med beetle-jelly, anrettet adskilt i forskellige skåle.

2020-05-17T12:24:29+02:00