Om InsektOrama

/Om InsektOrama
Om InsektOrama2018-08-10T17:00:03+02:00

InsektOrama er både butik, forkæmper for dyrevelfærd og formidler af relevant information om både levende foder og hobbydyr. Læs videre, og få hele historien…

Hvis det skal siges meget kort, er InsektOrama tre ting:

  • Butikken, hvor man køber levende foderinsekter af høj kvalitet
  • Ambassadøren, der også taler insekternes og miljøets sag
  • Artikelbasen, der rummer relevante artikler, informationer og links

Problem og ide
Ideen opstod i sin tid, da vi selv blev introduceret til terrariehobbyen, og for første gang skulle indkøbe levende foder. Der var kun en enkelt lokal dyrehandel, der var leveringsdygtig i levende insekter. Prisen på insekterne var skyhøj, men kvaliteten var til gengæld katastrofalt ringe. Siden erfarede vi, at det faktisk er et generelt problem – prisen er meget høj, men alligevel er kvaliteten lav, og dødeligheden blandt insekterne stor. Det kan – og skal – gøres bedre, og det er drivkraften bag InsektOrama.

Navn og fokusområde
InsektOrama har fået sit navn, fordi vi sætter fokus på insekterne. Endelsen “-Orama” betyder netop “at sætte fokus på” og “at se i et større perspektiv”. Insekter er generelt et utroligt spændende og alt for overset område. På InsektOrama har vi valgt at sætte særligt fokus på de typer af insekter, der bruges som levende foder til krybdyr og andre hobbydyr. Også indenfor terrarie-hobbyen spiller insekterne nemlig en stor, men lidt overset rolle.

Branchens problemer
Graver man lidt dybere, finder man hurtigt ud af, hvorfor indkøbte foderinsekter ofte er i dårlig stand. Det viser sig, insekter i handelen for det første ofte er importerede fra udlandet, og for det andet ofte oplagres i dagevis (eller endda uger) under kummerlige forhold, og uden vand og føde. Det resulterer selvsagt i en ringe insekt-kvalitet, både fordi der ikke er meget foderværdi tilbage i insekterne, og fordi dødeligheden er høj. Det ekstra importled fordyrer insekterne, og den høje dødelighed tvinger forhandlere til at kompensere for tabet med endnu højere priser på de overlevende insekter.

Dyrevelfærd, etik og miljø
Insekterne skal behandles ordentligt, og det er der flere grunde til. Den helt primære grund er selvfølgelig, at det er levende væsner, der har krav på et ordentligt liv. Læs evt. vores lille artikel om dyrevelfærd og etik for insekter. Men der er også andre tungtvejende grunde. Også indenfor dyreriget gælder det, at “man bliver hvad man spiser”. Det er langt fra optimalt at fodre hobbydyret med udmagrede halvdøde insekter. Import giver mere rejsetid og dårligere forhold for insekterne, men den ekstra fragt er også en unødvendig miljøbelastning. Set fra et nationaløkonomisk synspunkt, er import heller ikke optimalt for det danske samfund.

InsektOramas løsning
Løsningen er faktisk ganske enkel. Foderinsekterne skal opdrættes i Danmark, de skal opdrættes under optimale forhold, og de skal ikke stå på lager, men sendes direkte fra opdrætteren til dig. På den måde vinder alle parter, både insekterne, hobbydyrene, miljøet og pengepungen. Og det er præcist sådan vi opererer hos InsektOrama.

Organisatorisk
InsektOrama IVS har hovedkontor i Herning under CVR.nr 36450061, og du er altid velkommen til at kontakte os. Rent organisatorisk er vi netværksorienterede. Kontorer og opdrætsfaciliteter er spredt over flere lokationer, og vi samarbejder desuden tæt med andre danske opdrættere.

Du er chefen
I sidste ende er det dog altid dig, der som forbruger har styringen. Stil krav til InsektOrama og dine øvrige leverandører, og bak op om de tiltag, du mener går i den rigtige retning. Uden din opbakning eksisterer InsektOrama på lånt tid.