Vi gør, hvad vi kan for at sikre, at informationerne på disse sider er brugbare og retvisende, men brug af hjemmeside, informationer og links sker på eget ansvar.

Indhold på InsektOrama

Alle artikler og informationer på InsektOrama er efter bedste overbevisning korrekte og retledende. Informationen stilles dog til rådighed kvit og frit, og vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler, eller for eventuelle tab og skader, som måtte kunne opstå som følger heraf.

Eksterne links

I tilfælde, hvor InsektOrama linker til eksterne kilder, sker dette efter bedste skøn, og ud fra et ønske om at henlede opmærksomheden på yderligere eller alternative informationer. InsektOrama påtager sig intet ansvar for indholdet af eksterne kilder, og et link er ikke nødvendigvis udtryk for, at InsektOrama deler de holdninger der måtte komme til udtryk på de sider der linkes til, eller på anden måde indestår for de informationer der måtte forefindes.

Server og teknik

Siderne er eksternt hostede, og drives efter almindelige standarder. InsektOrama kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle server-nedbrud, hacker-angreb eller andre tekniske fejl, eller for de følger der eventuelt måtte være heraf.

Varekøb

Ved køb af varer, er InsektOrama ansvarlig efter de handelsbetingelser hvorunder købet er foregået, samt efter gældende lovgivning i øvrigt.