Begrebet “gutloading” er almindeligt brugt i terrarie-hobbyen, og det betyder frit oversat “mave-fyldning”. I lidt bredere forstand handler det om, hvad man fylder i maven på sine levende foder-insekter, umiddelbart før de skal spises af hobbydyret. Det ser vi nærmere på i denne artikel.

Det er relevant, hvad et foder-insekt har spist umiddelbart før det selv skal spises, fordi levende insekter omsætter deres foder meget hurtigt –  typisk på 24-48 timer.

Og de spiser meget! Mange levende foder-insekter spiser let en mængde foder svarende til deres egen vægt hver eller hver anden dag. I løbet af 24-48 timer omsættes foderet, delvist som tilvækst til insektets krop, og delvist naturligvis som affaldsprodukter.

En forholdsvis stor del af et insekts foderværdi på et givent tidspunkt, udgøres med andre ord af insektets maveindhold. Og derfor er det vigtigt hvad insektet spiser de sidste par dage før det selv skal spises.

Mange foderinsekter i handelen stammer fra udenlandske farme, og har således været på fastende rejse i 2-3-4 dage eller mere. Ofte er der (for syns skyld) vedlagt tørfoder i æskerne, men det hjælper desværre ikke noget uden væske. Nogle dyrehandlere har endda insekterne stående på hylden efterfølgende.

Alt i alt risikerer du at modtage et foderdyr, der har været uden vand og foder alt for lang tid – altså med andre ord et fuldstændig udmagret og dehydreret insekt, som har tæret kraftigt på sine ressourcer, og som egentlig er mere dødt end levende.

Hvis du umiddelbart fodrer med et insekt, der har været udsat for ovenstående, fodrer du populært sagt med “skin og ben”, og det er langt fra optimalt.

Frem for straks at udfodre det modtagne insekt, er det langt bedre først at opfodre det nogle dage med sund og nærende insekt-foder, så det kan komme til hægterne og genvinde noget af sin foderværdi. Det er “gutloading” – eller i hvert fald en af definitionerne.

Selv om du måske i stedet har et friskfanget insekt eller har rekvireret direkte fra en dansk avler, kan du stadig med fordel gutloade. De sidste 24-48 timer før udfodring, kan du fodre insektet med særlig nærende kost, f.eks. frisk frugt og grønt og et passende tørfoder.

Nogle sværger også til gutloadings-foder med tilsætning af de vitaminer og mineraler,  der ellers bruges til det hobbydyr, der skal fodres. Disse særlige vitaminer og mineraler kan måske være direkte usunde for insektet i længden.

Men her drejer det sig kun om de sidste 1-2 døgn af insektets levetid, hvor målet er at få fyldt insekt-maven op med næringsstoffer, som skal videregives til hobbydyret. Dette er en anden definition af gutloading, og der findes sikkert flere andre.

Bemærk dog, at du stadig bør ryste insekterne i vitaminer og mineraler som du plejer – selv om du gutloader. 

Afslutningsvis skal det nævnes, at gutloading ikke er en altafgørende faktor. For selvfølgelig spiller det også en stor rolle for foderværdien, hvad foder-insektet har spist gennem sin opvækst.

Her må man undersøge hvor insektet kommer fra, og hvordan det har været opfodret. Men gutloading er en måde, hvorpå man delvist kan kompensere for en ikke optimal opvækst, og under alle omstændigheder en god måde at optimere foderværdien på.