Pasningsvejledning for fårekyllinger

/, Fårekyllinger/Pasningsvejledning for fårekyllinger

Pasningsvejledning for fårekyllinger

Mange oplever, at fårekyllinger lugter fælt og dør hurtigt, men med korrekt pasning behøver det ikke være sådan. Lugten kan næsten elimineres, og en fårekylling kan leve i mange uger. Men det kræver en indsats. Læs denne pasningsvejledning, og bliv en meget bedre fårekyllinge-passer!

Når man bestiller fårekyllinger, ankommer de som regel tæt pakkede i relativt små beholdere. Det første man skal sørge for – så snart dyrene ankommer – er at få dem flyttet over i nye større beholdere, sortere foderrester, snavs og eventuelle døde insekter fra, og tilbyde mad og væske. Derudover er der en række forhold, der skal være i orden, hvis dyrene skal trives.

Temperatur
Opbevaring af fårekyllinger sker bedst ved almindelige stuetemperaturer. De kan sagtens klare højere temperaturer, men som hos de fleste andre insekter, resulterer øget temperatur i et større aktivitetsniveau og en kortere levetid. På den anden side skal temperaturen helst ikke meget under stuetemperatur, da fårekyllingernes fordøjelsessystem så ikke vil fungere optimalt. Dels vil de ikke trives, og dels bliver foderværdien forringet.

Luftfugtighed/ventilation
Fårekyllinger tåler ganske enkelt ikke fugtig luft! Blot 12 timer i fugtige omgivelser kan gøre permanent skade på fårekyllingen, og den vil ofte dø i løbet af få dage. Høj luftfugtighed fremmer også dannelsen af mug og skimmel, med syge dyr og lugtgener til følge. Det er derfor meget vigtigt, at dyrene opbevares med rigtig god udluftning! Man kan bruge høje beholdere uden låg, eller evt. et låg med metalnet eller lign. Det er IKKE nok at bore nogle små huller i låget.

Denne artikel handler mest om fårekyllingers pasning. Læs også vores oversigts-artikel for mere generel information om fårekyllinger.

Luftforurening
Som de fleste andre insekter er fårekyllinger ret følsomme overfor luftforurening. Alle former for spray-pesticider og -gifte er selvfølgelig bandlyst, men også luftfriskere, tobaksrøg og andre almindeligt forekommende “luftforureninger” kan være problematiske, og bør så vidt muligt undgås.

Plads
Fårekyllinger lever ikke tæt i naturen, og hvis de pakkes for tæt sammen, vil især hannerne bruge meget energi på at kæmpe om territorier og hierarki. Det vil larme mere, og det vil også generelt give anledning til mere stress og kannibalisme hos dyrene. Det er vigtigt, at den enkelte fårekylling kan sidde i fred, særligt i forbindelse med hamskifte, hvor den er meget sårbar. Det handler derfor ikke bare om liter eller volumen, men mere om at den enkelte fårekylling kan have et sted at trække sig tilbage og sidde i fred. Fårekyllinger foretrækker at sidde på en lodret flade, ofte med hovedet nedad, så det er vigtigt med meget lodret fladeareal som dyrene let kan gribe fat i. Mange benytter en stor plastboks på f.eks. 30-60 liter, delvist fyldt med lodret stablede æggebakker eller lignende. Her vil man let kunne have et par hundrede fårekyllinger gående.

Væske og foder
En fårekylling spiser mange gange om dagen, og omsætter føden i løbet af meget kort tid. Det er derfor helt afgørende, at dyrene har konstant adgang til væske og foder. I modsat fald vil de være tilbøjelige til at blive kannibalistiske og angribe de mindre eller svagere dyr.

Som primært foder er det bedst at bruge et proteinrigt tørfoder. Proteinerne forebygger kannibalisme, og sikrer at fårekyllingerne vokser og trives. Tørfoder har desuden lang holdbarhed, og der skal blot fyldes op efter behov. Hos InsektOrama bruger vi husets økologiske proteinrige tørfoder med alle nødvendige vitaminer og mineraler. Du kan evt. købe dette tørfoder hos os. Et lidt dyrere alternativ kan være at bruge f.eks. tørfoder til katte. Det kan være nødvendigt at eksperimentere for at finde et foder der fungerer godt. Det skal være en god kvalitet med højt proteinindhold, og der kan være behov for at findele det før brug, f.eks. i en blender. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at nogle producenter bruger tilsætningsstoffer, som kan være skadelige for insekter.

Væske kan f.eks. gives i form af frugt og grøntsager (økologiske, eller grundigt rengjorte og fri for pesticidrester), og det er som udgangspunkt sundt for dyrene. Det kræver dog daglig udskiftning for at undgå mug og skimmel. Et godt alternativ eller supplement til frugt og grønt er beetle-jelly, som indeholder både væske og næringsstoffer, og som har en længere holdbarhed.

I stedet for frugt og grønt, kan fårekyllingerne også nøjes med vand, hvis de får dækket behovet for proteiner, vitaminer og mineraler via et godt tørfoder. En decideret vandskål duer ikke, da fårekyllinger meget let drukner. Nogen bruger en vandskål med vat eller en svamp, men af hygiejniske grunde anbefaler vi ikke denne løsning. En langt bedre løsning er de såkaldte vandkrystaller, en vandgelé, som forebygger drukning, og som også er mere resistent mod mug og skimmel.

De forskellige foderemner skal holdes adskilte i hver sin skål eller beholder. Det sikrer en bedre hygiejne, og letter også udskiftning af foder og rengøring. Det er vigtigt at sørge for, at skåle og beholdere er ru på både yder- og inderside, så fårekyllingerne både kan komme op i skålen og væk derfra igen. Bemærk, at fårekyllinger er slemme til at gnave i ting som alufolie, karton, flamingo og lignende, så det er bedst at benytte robuste skåle i f.eks. plast, metal eller keramik.

Hygiejne
Hvis fårekyllingerne skal trives og lugtgenerne minimeres, er god hygiejne meget vigtig. Det vigtigste er løbende at fjerne evt. døde dyr. Døde fårekyllinger lugter rigtig grimt, og de er naturligvis også grobund for mider og andet utøj. En død fårekylling afgiver også gasser som er skadelige for de øvrige dyr. Hvis forholdene er optimale, er døde dyr heldigvis ikke et stort problem.

Fodrer man med frugt, grønt og andet forgængeligt organisk materiale, skal dette naturligvis også skiftes dagligt. Ellers vil der hurtigt opstå lugtgener, og man risikerer besøg af bl.a. bananfluer.

Hvis dyrene har adgang til vand, vil dette også ofte være et problemområde. Fårekyllingerne fylder lynhurtigt drikkeområdet med foderrester, ekskrementer og æg, og der vil typisk være behov for at udskifte vandet dagligt. Vi anbefaler brugen af “vandkrystaller”, som i praksis er mere bakterieresistente. Det er både sundere for dyrene, mere lugtfrit og mindre arbejdskrævende.

Ideelt set bør dyrene flyttes til en ny beholder ugentligt – man kan evt. skifte mellem to beholdere, således at man kan rengøre den ene beholder, mens den anden er i brug. Det afhænger dog også af hvor mange dyr man har gående, og hvor meget man vil gøre ud af det. En mulighed er at nøjes med at rengøre beholderen når de sidste insekter er fodret ud, før en ny leverance ankommer.

Eventuel gutloading
Hvis du bruger et godt grundfoder som f.eks. InsektOramas tørfoder, er der som udgangspunkt ikke behov for yderligere gutloading. Men for at få mest mulig foderværdi ud af fårekyllingerne, er det generelt vigtigt at have fokus på, at de har spist godt og sundt det sidste døgns tid før de skal udfodres. De skal med andre ord forkæles. Nogle tilsætter ekstra vitaminer og mineraler til fårekyllingernes foder det sidste døgn. Her kan man bruge de vitaminer/mineraler man normalt bruger til optimering af hobbydyrets kost.

Dagsrytme -lys/mørke
I naturen har fårekyllinger en dagsrytme, hvor de er mest aktive om natten, og hviler ud om dagen. Hvis man vil give dem naturlige forhold, kan man placere dem i en gennemsigtig beholder og stille dem et sted med dagslys (ikke direkte sol pga. risikoen for overophedning). Alternativt kan dagsrytmen simuleres med en lampe og et tænd/sluk-ur. I praksis er der dog ikke noget der tyder på, at fårekyllingerne mistrives pga. unaturlige lysforhold, uanset om det er konstant lys, konstant mørke, eller skiftende belysning. De fleste vælger derfor blot at placere dem hvor det er mest praktisk uanset lysforholdene.

Kort opsummering
Dyrene holdes bedst ved stuetemperatur. De skal have mest mulig plads, mange gemmesteder og masser af frisk tør luft. Eventuelle døde dyr skal fjernes, og en god hygiejne skal opretholdes. Den letteste og mest hygiejniske måde at fodre på, er en kombination af tørfoder og vandkrystaller, evt. kombineret med beetle-jelly, anrettet adskilt i forskellige skåle.

2020-05-17T12:25:03+02:00