Mange oplever, at fårekyllinger lugter fælt og dør hurtigt, men med korrekt pasning behøver det ikke være sådan. Sunde fårekyllinger lugter ikke, og kan leve i mange uger. Men det kræver en indsats. Læs denne pasningsvejledning, og bliv en meget bedre fårekyllinge-passer!

Når du bestiller fårekyllinger hjem, ankommer de som regel tæt pakkede i relativt små beholdere. Det første du skal sørge for – så snart dyrene ankommer – er at få dem flyttet over i en ny større beholder og tilbyde dem mad og drikke.

Fårekyllinger i transportbeholder

Typisk transportbeholder til fårekyllinger.

Sørg for, at foderrester, snavs og eventuelle syge og døde insekter sorteres fra. Genbrug ikke foder og æggebakke. Begge dele kan være inficeret med skadedyr.

Især importerede insekt-beholdere indeholder ofte klannere, pukkel-fluer og andre skadedyr, som du ikke ønsker inden døre. Selv om du ikke ser dem, kan der stadig være mikroskopiske æg, som først klækker senere.

Hvis du ikke allerede har købt insekter hjem, kan du finde fårekyllinger i vores foderdyrs-shop.

Temperatur

Opbevaring af fårekyllinger sker bedst ved almindelig stuetemperatur eller lidt højere – 20-25 grader.

De kan sagtens klare højere temperaturer, men som hos de fleste andre insekter, resulterer øget temperatur i et større aktivitetsniveau og en kortere levetid.

Fårekyllinger trives ved 20-25 grader eller mere.

På den anden side skal temperaturen helst ikke under stuetemperatur, da fårekyllingernes fordøjelsessystem så ikke vil fungere optimalt. Dels vil de ikke trives, og dels bliver foderværdien forringet.

Hvis du gerne vil have fårekyllingerne til at vokse, kan du til gengæld roligt skrue op for termostaten. De stortrives ved 30-35 grader.

Luftfugtighed og ventilation

Store nymfer og voksne fårekyllinger tåler ganske enkelt ikke fugtig luft! Længere tids fugtpåvirkning kan gøre permanent skade på dem, og de vil ofte dø i løbet af få dage.

Høj luftfugtighed fremmer også dannelsen af mug og skimmel, med syge dyr og lugtgener til følge.

Undgå kondens og fugtig luft!

Det er derfor meget vigtigt, at fårekyllingerne opbevares med rigtig god udluftning! Man kan bruge høje beholdere uden låg, eller evt. et låg med metalnet eller lign. Det er IKKE nok at bore nogle små huller i låget.

Helt små nymfer op til 5-10mm har til gengæld brug for mere fugtige omgivelser. I naturen opholder de sig tæt ved jorden i bevoksningen, hvor der er en vis fugtighed.

De små størrelser udtørrer meget let, så her er det gangbart med huller i låget og evt. et par lette pift med en vandforstøver i ny og næ.

Undgå luftforurening

Som de fleste andre insekter er fårekyllinger ret følsomme overfor luftforurening. Alle former for spray-gifte er selvfølgelig bandlyst i nærheden.

Undgå så vidt muligt luftforurening.

Men også luftfriskere, tobaksrøg, opløsningsmidler og andre almindeligt forekommende “luftforureninger” kan være problematiske, og bør så vidt muligt undgås i nærheden af fårekyllingerne.

Fårekyllinger kræver plads

Fårekyllinger lever ikke tæt i naturen, og hvis de pakkes for tæt sammen, vil især hannerne bruge meget energi på at kæmpe om territorier og hierarki.

De vil larme mere, og det vil også generelt give anledning til mere stress og kannibalisme hos dyrene.

Det er vigtigt, at den enkelte fårekylling kan sidde i fred, særligt i forbindelse med hamskifte, hvor den er meget sårbar. Det handler derfor ikke bare om volumen, men mere om tilgængeligt sidde-areal.

Fårekyllinger foretrækker at sidde på en lodret flade, ofte med hovedet nedad, så det er vigtigt med meget lodret fladeareal, som dyrene let kan gribe fat i. Det kan f.eks. være lodretstående æggebakker.

Den ideelle opbevaringskasse til fårekyllinger.

Et godt eksempel er billedet ovenfor, som viser en af de kasser, vi bruger i produktionen hos InsektOrama. Gennem metalnettet kan man skimte de lodretstående halverede æggebakker. Hvis du vil have inspiration eller evt. købe kassen, kan du læse mere her.

En sådan 30 liters kasse kan sagtens rumme adskillige hundrede fårekyllinger, når den er fyldt ud med æggebakker.

Foder og væske til fårekyllingerne

En fårekylling spiser mange gange om dagen, og omsætter føden i løbet af meget kort tid. Det er derfor helt afgørende, at dyrene har konstant adgang til væske og foder.

I modsat fald vil de være mere tilbøjelige til at angribe de mindre eller svagere dyr.

Som primært foder er det bedst at bruge et proteinrigt tørfoder. Proteinerne forebygger, at fårekyllingerne angriber hinanden, og sikrer, at de vokser og trives. Tørfoder har desuden lang holdbarhed, og der skal blot fyldes op efter behov.

Tørfoder til insekter.

Hos InsektOrama bruger vi husets økologiske tørfoder med alle nødvendige vitaminer og mineraler. Du kan evt. læse mere om det her.

Et lidt dyrere alternativ kan være at bruge f.eks. tørfoder til katte eller hunde. Det kan være nødvendigt at eksperimentere for at finde et foder der fungerer godt.

Det skal være en god kvalitet med højt proteinindhold, og der kan være behov for at findele det før brug, f.eks. i en blender.

Vær opmærksom på, at nogle producenter bruger tilsætningsstoffer, som kan være skadelige for insekter.

Hvis du har akvariefisk, har du sikkert også en bøtte med flagefoder stående.

Fiskefoder/flagefoder – fredagsslik for fårekyllinger.

Hvis fiskene vil dele, bliver fårekyllingerne lykkelige. De sætter nemlig rigtig stor pris på denne type foder, som typisk har et skyhøjt protein-indhold på omkring 50%.

Fårekyllinger har tendens til kannibalisme, men proteinholdigt foder hjælper dem til at “holde sig på måtten”. Hvis du mangler flagefoder, kan du få det til en god pris her.

Fårekyllinger elsker frugt og grønt.

Væske kan f.eks. gives i form af frugt og grøntsager. Det skal helst være økologisk, eller i hvert fald grundigt rengjort og fri for pesticidrester.

Frugt og grønt er som udgangspunkt super sundt for dyrene. Det kræver dog daglig udskiftning for at undgå mug og skimmel.

Et godt alternativ eller supplement til frugt og grønt er beetle-jellys, som indeholder både naturlig frugtsaft og næringsstoffer, og som har en længere holdbarhed. Se evt. mere her.

Beetle-jelly, nemt og bekvemt

I stedet for frugt og grønt, kan fårekyllingerne også nøjes med vand, hvis de får dækket behovet for proteiner, vitaminer og mineraler via et godt tørfoder.

En decideret vandskål duer ikke, da fårekyllinger meget let drukner. Nogle bruger en vandskål med vat eller en svamp, men af hygiejniske grunde anbefaler vi ikke denne løsning. I hvert fald skal vat eller svamp udskiftes/rengøres ofte.

En langt bedre løsning er vandgelé, som forebygger drukning, og som også er mere resistent mod mug og skimmel.

Vand-gelé – bakterieresistent og drukne-sikkert

Vandgeléen bliver dog også med tiden snavset, så brug mindre mængder og udskift jævnligt. Læs mere om færdigblandet vandgelé her.

De forskellige foderemner holdes bedst adskilte i hver sin skål eller beholder. Det sikrer en bedre hygiejne, og letter også udskiftning af foder og rengøring.

Det er vigtigt at sørge for, at skåle og beholdere er ru på både yder- og inderside, så fårekyllingerne både kan komme op i skålen og væk derfra igen. Plast og metal kan gøres ru med en stålbørste eller groft sandpapir.

Brug eksempelvis stålbørste til at lave ru flader.

Bemærk, at fårekyllinger er slemme til at gnave i ting som alufolie, karton, flamingo og lignende, så det er bedst at benytte robuste skåle i f.eks. plast, metal eller keramik.

Hygiejne og rengøring

Hvis fårekyllingerne skal trives og lugtgenerne minimeres, skal evt. døde dyr fiskes op. Døde fårekyllinger lugter rigtig grimt, og de er naturligvis også grobund for mider og andet utøj.

En død fårekylling afgiver også gasser, som er skadelige for de resterende. Hvis forholdene er i orden og fårekyllingerne i øvrigt er sunde, vil døde insekter heldigvis ikke være et problem i praksis.

Fjern døde fårekyllinger, hvis du ser dem.

Fodrer du med frugt, grønt og andet forgængeligt organisk materiale, skal dette naturligvis også skiftes ofte. Ellers vil der hurtigt opstå lugtgener, og du risikerer besøg af bl.a. bananfluer.

Hvis dyrene har adgang til vand, vil det ofte være et problemområde. Fårekyllingerne fylder lynhurtigt drikkeområdet med foderrester, ekskrementer og æg.

Der vil typisk være behov for at udskifte vandet ofte, alt efter mængden af fårekyllinger. Som tidligere nævnt, kan brugen af vandgelé gøre det hele lidt lettere.

Hvis du har sunde fårekyllinger og holder dem tørt, bør det ikke være nødvendigt med hyppig rengøring.

Som udgangspunkt kan insekt-kassen blot rengøres, når de sidste fårekyllinger er brugt, og et nyt hold skal flytte ind. Oplever du lugtgener eller andre problemer, må rengøringshyppigheden selvsagt øges.

Brug varmt vand, skurebørste og knofedt.

Pas på med rengøringsmidler! Selv de mindste sæberester kan give problemer. Den sikre løsning er at nøjes med varmt vand og en skurebørste.

Eventuel gutloading

Hvis du fodrer fårekyllingerne i tråd med denne vejledning, er der ingen grund til at “gutloade” dem yderligere.

Men for at få mest mulig foderværdi ud af fårekyllingerne, er det generelt vigtigt at have fokus på, at de har spist godt og sundt det sidste døgns tid før de skal udfodres.

Fyld dem op med sundt foder.

De skal med andre ord forkæles. Nogle tilsætter ekstra vitaminer/mineraler, pollen og andet guf til fårekyllingernes foder det sidste døgn.

De bør dog stadig som udgangspunkt rystes i vitamin/mineralpulver som normalt, umiddelbart før de udfodres.

Dagsrytme – lys/mørke

I naturen har fårekyllinger en dagsrytme, hvor de er mest aktive om natten, og hviler ud om dagen. Hvis du vil give dem naturlige forhold, kan de eksempelvis placeres i en gennemsigtig beholder og stå et sted med dagslys.

Undgå direkte sol pga. risikoen for overophedning. Alternativt kan dagsrytmen simuleres med en lampe og et tænd/sluk-ur.

Fårekyllinger trives i både lys og mørke.

I praksis er der dog ikke noget, der tyder på, at fårekyllingerne mistrives pga. unaturlige lysforhold. Det gælder anset om der er konstant lys, konstant mørke, eller skiftende belysning.

De fleste vælger derfor blot at placere insektkassen, hvor det er mest praktisk – uanset lysforholdene.

Dårlig fårekyllinge-kvalitet

Du kan desværre sagtens komme ud for, at dine fårekyllinger mistrives og dør hurtigt, selv om du passer dem godt efter alle kunstens regler. I så fald er det ikke dig, der er noget galt med – det er fårekyllingerne.

Det er et trist faktum, at mange af de fårekyllinger, der fås i handlen, er dødsdømte på forhånd. Den typiske problematik er, at de har været indespærret i transportbeholderen for længe uden noget at drikke.

Sygdom hos producenten eller for kølig eller forkert opbevaring kan også være medvirkende faktorer.

Det er ikke nødvendigvis DIN skyld.

Hvis fårekyllingerne lugter grimt og der evt. er flere døde i pakken, når du får dem hjem, er det tegn på, at noget kan være galt. Det eneste du kan gøre, er at give dem optimale forhold, og se tiden an.

Hvis du fortsat må fjerne nye døde de følgende dage, må du desværre forvente, at slaget er tabt. De resterende vil sjældent overleve ret længe.

Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående udfordringer, kan du overveje at skifte leverandør. Du kunne f.eks. prøve hos InsektOrama. Vi GARANTERER en frisk og levedygtig leverance, hvis du køber dine fårekyllinger og andre foderdyr hos os.

Kort opsummering

Fårekyllinger holdes bedst ved stuetemperatur eller højere. De skal have mest mulig plads, mange gemmesteder og masser af frisk tør luft. Eventuelle døde dyr skal fjernes, og en god hygiejne skal opretholdes.

Fårekyllingerne kan fodres med tørfoder og vandgelé, evt. kombineret med beetle-jelly eller frisk frugt/grønt, der udskiftes ofte.

Vær kritisk, når du køber fårekyllinger hjem. Det er dig, der betaler.