Denne smukke larve, stødte vi på i Herlufholm Skoven, på gårsdagens gåtur.

Det er larven af den utroligt smukke tandspinder der hedder Måneplet. Tandspindere er en familie af sommerfugle, som primært er aktive om natten (natsværmer om man vil).

Larven lever i løvskove, hvor den ikke er kostforagter – og tager godt for sig af blade. Den er social og man kan derfor ofte møde mange sammen. Vi fandt dog kun en enkelt – måske er den faldet ned fra trætoppen.

25. august 2021 – Herlufholm Skov