Pasningsvejledning for melorme

Pasningsvejledning for melorme

Melormen, Tenebrio molitor, er en utrolig hårdfør larve, så den passer mere eller mindre sig selv. I denne pasningsvejledning giver vi dog lige et par tips til, hvordan melorme bedst opbevares og passes med henblik på at bruge dem som foder.

Artiklen handler først og fremmest om opbevaring af melorme til senere udfodring. Hvis du ligefrem har interesse i at starte et egentligt opdræt derhjemme, er der lidt mere info sidst i artiklen.

Melorme er et tilskud

Melorme har generelt et lidt dårligt ry som foder-insekt, og den væsentligste årsag er det tykke og hårde exoskelet (ydre skal), som udgør en betydelig del af larven. 

Melormen – en robust larve med tykt exoskelet

Det tykke exoskelet gør melormen ekstrem effektiv til at “holde på vandet” og modvirke fordampning fra kroppen. Den kan derfor i teorien leve udelukkende på “tør”-foder, som i praksis altid indeholder en vis mængde væske.

Desværre er exoskelettet ufordøjeligt for de dyr, der spiser melormen. Overdreven brug af melorme i kosten kan derfor medføre forstoppelse. 

Af den grund bør melormen mest bruges som tilskudsfoder og variation. Hold dig til de klassiske insekter som hovedfoder; fårekyllinger, kakerlakker og lignende.

Melorme bliver til biller

Melorme er egentlig larver af billen Tenebrio molitor (også kaldet en melskrubbe), og det betyder, at larverne efter endt vækst vil forpuppe sig, og senere selv blive til biller. 

Så hvis du har en portion melorme, vil der før eller siden begynde at komme hvide pupper rundt om i kassen. 

En udvokset melorme-larve, der har forpuppet sig.

Puppen er i starten helt hvid, men vil gradvist blive lidt mørkere, efterhånden som den udvikles. Pupperne kan fint bruges som foder. De er ikke så livlige som larverne, men kan dog vrikke lidt ved berøring.

Efter et par uger, alt efter temperatur og øvrige forhold, forvandler puppen sig til en bille.

En melskrubbe – billestadiet af Tenebrio molitor

Enkelte dyr vil godt spise billerne, men de smager bittert (en forsvarsmekanisme), så generelt er de ikke så velegnede som foderdyr. Normalt vil man derfor ikke have interesse i, at melormene når voksenstadiet.

Det gælder med andre ord om at finde en balance, hvor melormene på den ene side har det godt og bibeholder foderværdien, men på den anden side ikke trives så godt, at de for hurtigt bliver til voksne “ubrugelige” biller.

Kulde hæmmer melormenes vækst

Den nemmeste metode til at hæmme væksten, er at stille melormene et køligt sted. De trives optimalt ved ca. 27 grader, og desto mere temperaturen afviger fra dette, desto langsommere vokser de.

Melorme vokser mest ved ideal-temperaturen på 27 grader.

Melorme er meget robuste, og tåler store afvigelser i temperatur i nedadgående retning. Man kan sågar stille dem i køleskabet, hvilket vil bringe dem i en form for dvale.

Når det er så koldt, spiser de dog ikke meget, og vil langsomt forbruge af reserverne og miste foderværdi. I det lange løb overlever de heller ikke en så lav temperatur, men nogle uger/få måneder kan ofte gå an.

Køleskabs-opbevaring er en mulighed.

Hvis du bruger køleskabsmetoden, anbefaler vi, at melormene tages ud i stuetemperatur en gang imellem. Så liver de op, og vil begynde at æde og genopfylde reserverne og dermed retablere foderværdien. Du kan f.eks. gøre det en dag om ugen.

Foder til melorme

Hvis melormene skal bruges inden for kort tid, behøver de strengt taget ikke blive fodret, efter at du har fået dem hjem. De kan klare sig uden mad i lang tid – særligt hvis de opbevares køligt. 

Men hvis du gerne vil fodre med sunde insekter, er det bedst at få dem fyldt op med sund mad.  

Som primært foder bruges diverse gryn- og meltyper. Giv dem eventuelt også brødrester og krummer. Desto mere varieret du fodrer, desto bedre bliver melormenes foderværdi. 

Ud over at være foder, er mel, gryn og tørfoder desuden også det medie, melormene kravler rundt i. Der må gerne være rigeligt, så der er plads til at de kan grave sig ned.

Hvedeklid – primærfoderet hos professionelle opdrættere

Professionelle opdrættere bruger hvedeklid som hovedfoder. Det har en god luftig konsistens, som også er perfekt for melormene at kravle rundt i. 

Hvedeklid kan købes hos InsektOrama lige her.

Det kan være lidt besværligt at høste større mængder melorme ad gangen, hvis de skal fiskes op af mediet én efter en. En løsning kan være at bruge foder/medie, der først er kørt gennem en blender, kaffemølle eller lignende.

Når mediet på den måde er findelt, er det let at hælde medie og melorme gennem en sigte. Mediet vil falde igennem, så kun melormene bliver tilbage.

Melormenes væskebehov

Væskebehovet hos melorme er meget begrænset. Dels har de et relativt kraftigt exoskelet, som mindsker fordampningen af væske fra kroppen, og dels udvinder de effektivt enhver form for fugt fra foderet. Selv “tørt” foder indeholder lidt væske/fugt.

Melorme kan derfor i teorien gennemleve et helt liv udelukkende på tørfoder. Udviklingen vil dog være meget langsom, og der vil være en vis overdødelighed.

Du får de mest sunde og struttende melorme, hvis de får adgang til væske i form af frugt og grønt.

Melorme elsker alle former for frugt og grønt

Du kan stort set bruge alle former for frugt og grønt, så længe det er fri for pesticidrester. 

MEN: Frugt og grønt kickstarter for alvor larvernes udvikling. Så hvis målet er at opbevare larverne længe, uden at de forpupper sig og bliver til biller, er du nødt til at være tilbageholdende med de gode sager.

En gylden middelvej kunne være at give dem en ugentlig “festdag”, hvor der er adgang til både varme og frugt/grønt. Fordel frugt og grønt på overfladen af det tørre medie, og se melormene gå helt amok.

Samtidig er det vigtigt, at mediet ikke bliver alt for fugtigt. Så kan der nemlig skabes grobund for mider, skimmel og andet uønsket. Så giv f.eks. melormene en halv dags tid til at mæske sig, fjern derefter resterne og giv mediet tid til lige at lufte ud, før larverne stilles tilbage til et køligere sted.

Beholder til melormene

Typisk leveres melorme i en transportbeholder, som kun er beregnet til – ja, transporten. Hvis du kun har taget 50 gram hjem, kan det måske gå an med den medfølgende beholder, men ellers skal der helst mere plads til.

Melorme kan ikke kravle på lodrette glatte flader, så enhver form for plastikkasse, spand, terrarie eller lignende beholder med glatte sider kan bruges. Der er som udgangspunkt igen grund til at have låg på beholderen. Fugtig luft og kondens skal helst undgås.

Melorme kan sagtens tåle en vis mængde fugt (de foretrækker det faktisk), men fugtig luft kan resultere i fordærvelse af mediet, lugtgener og meget andet skidt. Hvis du helst vil bruge låg, skal det være godt ventileret, enten med mange huller, eller endnu bedre, med fluenet eller lignende.

For at sikre et tørt og sundt miljø, er det også vigtigt, at laget af melorme og medie ikke bliver for tykt. En god tommelfingerregel er, at laget maksimalt bør være 2-3 cm tykt. Det svarer nogenlunde til, at du kan have 2-300 gram melorme i en almindelig slikbøtte fra Haribo.

En bøtte med plads til 2-300g melorme (husk at spise slikket først)

Hvis larverne udvikler sig til biller, og du fortsat har dem gående i beholderen, kan det være en god ide at have et net over. Billerne flyver sjældent, men det kan ske, og løsslupne melbiller er ikke sjove at have i husholdningen. Flyvevilligheden/-evnen hænger dog meget sammen med temperaturen, så ved kølig opbevaring er risikoen minimal.

Få en god start med melorme

Melorme er billige i Danmark! Vi betaler kun en brøkdel af, hvad de f.eks. sælges til i USA, hvor melorme ofte sælges i styktal til ufattelige priser. En krone/stk. er ikke uhørt i “pet-shops”, selv om det dog er i den høje ende. I Danmark kan stk.-prisen være så lav som 1-2 øre/stk ved køb af nogle få hundrede gram.

De lave danske priser skyldes, at vi har nem adgang til produktion fra store europæiske farme, som dagligt sprøjter larverne ud i tonsvis. 

Det er jo som udgangspunkt skønt, men bagsiden af medaljen er, at kvaliteten kan være noget svingende. Larverne skal gennem en række salgsled over længere tid, og får generelt en hård medfart undervejs.

Derfor må du godt være lidt kritisk, når du modtager en sending melorme – selv om de måske er relativt billige.

En portion melorme med mange døde imellem (de sorte)

Din leverance bør IKKE se ud som på billedet ovenfor, hvor der tydeligvis er en del døde imellem. De døde giver anledning til lugt-gener og et generelt dårligt miljø for de resterende larver.

Hos InsektOrama går vi meget op i, at leverancen er tip-top. Umiddelbart før levering renses larverne i flere forskellige processer:

  • Foder-rester renses fra
  • Eventuelle døde og syge frasorteres
  • Eventuelle pupper sorteres fra
  • Forpupnings-klare larver frasorteres

Processen er tidskrævende og resulterer selvsagt i en lidt højere pris. Til gengæld får du en problemfri leverance og de bedste forudsætninger for at have en portion sunde og raske melorme på lager derhjemme.

Klik her, og bestil melorme.

Avanceret pasning, og måske endda opdræt af melorme?

I denne artikel er vi kun nået omkring de vigtigste ting ved opbevaring og pasning af melorme. Men der er selvfølgelig en del mere at sige om den sag, hvis man vil gå i dybden.

Og så er der jo også hele reproduktions-processen, som kan være yderst spændende at eksperimentere med derhjemme. Måske har du lyst at starte din helt egen produktion af foder til krybdyr eller fugle? Måske har du bare lyst til at følge melormenes livscyklus på nært hold? Eller måske vil du eksperimentere med at dyrke dit eget bæredygtige insekt-protein til forsøg i madlavningen?

I alle tilfælde kan vi anbefale e-bogen “Melorme – alt om hold og opdræt”, som går i dybden og kommer omkring alle facetter.

Melorme – alt om hold og opdræt

Til dato den mest omfattende (og vist også eneste 😉 ) bog på dansk, som tager dig med hele vejen rundt om emnet. Den er udformet som en e-bog, og tilpasset læsning på mobil-telefonen. 

E-bogens 62 skærmsider med alt, hvad du bør vide

Klik her, og læs mere om bogen.

 

  

2021-05-01T16:43:49+02:00