Pasningsvejledning for melorme

/, Melorm, Orm og larver/Pasningsvejledning for melorme

Pasningsvejledning for melorme

Melormen, Tenebrio molitor, er en utrolig hårdfør larve, så den passer mere eller mindre sig selv. I denne pasningsvejledning giver vi dog lige et par tips til, hvordan melorme bedst opbevares og passes.

Melorme bliver til biller

Melorme er egentlig larver af billen Tenebrio molitor, og det betyder, at larverne efter endt vækst vil forpuppe sig og blive til biller. Billerne er ikke egnede som foderdyr, så normalt vil man ikke have interesse i at melormene når voksenstadiet. Det gælder derfor om at finde en balance, hvor melormene på den ene side har det godt og bibeholder foderværdien, men på den anden side ikke trives så godt, at de for hurtigt bliver til voksne ubrugelige biller.

Kulde hæmmer væksten

Den nemmeste metode til at hæmme væksten, er at stille melormene et køligt sted. Som alle andre insekter, udvikler de sig hurtigst i varme omgivelser. Man kan sågar stille dem i køleskabet, hvilket vil bringe dem i en form for dvale. Når det er så koldt, spiser de dog ikke meget, og vil langsomt forbruge af reserverne og miste foderværdi. I det lange løb overlever de heller ikke en så lav temperatur. Hvis man bruger køleskabsmetoden, anbefales vi, at melormene tages ud i stuetemperatur en gang imellem. Så liver de op, og vil begynde at æde og genopfylde reserverne og dermed retableres foderværdien. Man kan f.eks. gøre det en dag om ugen.

Melormenes foder

Som primært foder bruges diverse gryn- og meltyper. Giv dem eventuelt også diverse brødrester og krummer. Desto mere varieret man fodrer, desto bedre bliver melormenes foderværdi. Mest optimalt er det, hvis der desuden tilsættes et proteinrigt tørfoder som f.eks. InsektOramas økologiske tørfoder. Ud over at være foder, er mel, gryn og tørfoder desuden også det medie melormene kravler rundt i. Der må gerne være rigeligt, så der er plads til at de kan grave sig ned. Hvis man har brug for at høste større mængder ad gangen, og ikke vil bruge tid på at fiske melormene op af mediet en efter en, kan man vælge at bruge foder/medie, der først er kørt gennem en blender, kaffemølle eller lignende. Når mediet er pulveriseret, er det let at hælde medie og melorme gennem en sigte. Mediet vil falde igennem, så kun melormene bliver tilbage.

Væskebehov

Væskebehovet hos melorme er meget begrænset. Dels har de et relativt kraftigt exoskelet, som mindsker fordampningen af væske fra kroppen, og dels udvinder de effektivt enhver form for fugt fra foderet. Selv “tørt” foder indeholder lidt væske/fugt. Melorme kan derfor i teorien gennemleve et helt liv udelukkende på tørfoder. Udviklingen vil dog gå noget langsommere, end hvis de har adgang til mere væskeholdigt foder. Langsom udvikling er i de fleste tilfælde en fordel, så vær i den henseende tilbageholdende med væskeholdigt foder som frugt og grønt. På den anden side indeholder frugt og grønt mange vitaminer, som vil kunne forøge ormenes foderværdi. Man kan derfor eventuelt vælge en strategi, hvor melormene generelt opbevares overvejende tørt, men afslutningsvis fodres med frugt og grønt de sidste dage før de udfodres. Meget afhænger selvfølgelig også af melormenes størrelse. Hvis de er næsten fuldvoksne, ca. 2½ cm, er de på nippet til at forpuppe sig, og så skal de enten udfodres eller holdes tørt og køligt. Er de på den anden side mindre, kan man sagtens supplere tørfoderet med frugt og grønt ad libitum, og eventuelt stille dem varmt for at stimulere væksten, så de kan blive store, sunde og lækre.

Beholder til melormene

Melorme kan ikke kravle på lodrette glatte flader, så enhver form for plastikkasse, spand, terrarie eller lignende beholder kan bruges. Der er som udgangspunkt igen grund til at have låg på beholderen. Fugtig luft og kondens skal for så vidt helst undgås. Melorme kan godt tåle en vis mængde fugt, men fugtig luft kan resultere i fordærvelse af mediet, og dermed lugtgener fra orme og medie. Hvis man helst vil bruge låg, skal det være godt ventileret, enten med mange huller, eller endnu bedre, med fluenet eller lignende. Hvis ormene udvikler sig til biller, og man har dem gående i beholderen, anbefales det dog at bruge låg eller net. Billerne flyver sjældent, men det kan ske, og løsslupne melbiller er ikke sjove at have i husholdningen.

2018-08-10T17:00:11+02:00