Kan man opdrætte sine foderinsekter selv? Det korte svar er, at selvfølgelig kan man det. Alligevel er det i praksis forholdsvis få, der avler insekter selv. I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan det mon kan være.

På diverse fora om krybdyr kan man læse om mange som har prøvet, men som efter nogen tid alligevel vender tilbage til at købe færdig-opdrættede insekter.

I praksis viser det sig nemlig ofte, at insektavl er mere omfattende og mere bekostelig, end man umiddelbart skulle tro. Afhængigt af hvilke insekter der er tale om, er der er en række overvejelser du bør gøre dig, før du kaster dig ud i projektet.

Væsentlige problemstillinger er bl.a. :

  • Lugtgener
  • Støj
  • Plads
  • Elforbrug
  • Tidsforbrug
  • Udgifter til faciliteter
  • Udgifter til foder
  • Undslupne insekter
  • Allergier

Lugtgener
Som udgangspunkt lugter insekter-kulturer ikke i væsentlig grad, hvis de kører optimalt. Men optimale forhold kan være svære at skabe i et hobby-setup.

Hvis der opstår ubalance i fugtniveauet eller andre forhold, kan lugtgenerne begynde at opstå. Og desto flere insekter du har gående, desto større kan lugtproblemerne blive.

Støj
Fårekyllinger topper listen som fredsforstyrrere, primært på grund af hannernes sang/stridulation (læs evt. om, hvordan og hvorfor fårekyllinger larmer). Men også græshopper kan være med. Som oftest vil støjbelastningen stige med antallet af dyr.

Kakerlakker er mindre belastende, men de kan dog pusle en del, og hannerne vil ofte “summe” med vingerne om natten. I den modsatte grøft finder vi naturligvis foderdyr som larver og orme, som praktisk talt er helt lydløse.

Plads
Afhængigt af produktionens størrelse, kan insekt-opdræt være ret pladskrævende. Selv hvis du kun skal avle til eget forbrug, vil det som regel være nødvendigt med en serie af beholdere, så du kan have dyr i forskellige udviklingsstadier og sikre kontinuitet i produktionen. Græshopper topper listen over pladskrævende insekter, og det er en medvirkende årsag til den høje pris. Fårekyllinger er moderat pladskrævende, mens eksempelvis kakerlakker og melorm kan trives med ret høj densitet.

Elforbrug
Opbevaring af foderinsekter kan normalt ske helt problemfrit ved almindelig stuetemperatur, men en egentlig opdræt vil som oftest kræve højere temperaturer. Nogle benytter varmemåtter eller varmekabler, monteret på de enkelte beholdere. Det er en nem løsning, som dog kræver en investering, og der vil generelt være et stort varmetab.

Skridtet videre kunne være at indrette et isoleret skab, hvor temperaturen kan hæves ved hjælp af varmelamper eller lignende. Uanset hvilken løsning du vælger, skal du være forberedt på el-omkostninger på nogle hundrede kroner om året som minimum, hvis du vel at mærke kun skal hæve temperaturen få grader. Er lokalernes temperatur under stuetemperatur, kan el-udgifterne blive betydeligt højere.

Tidsforbrug
Hvis du betragter foder-dyrene som hobbydyr i sig selv, er det ikke nødvendigvis et problem, at de er tidskrævende.

Men de fleste har anskaffet sig et insekt-ædende hobbydyr som f.eks. en øgle, fordi de finder den interessant, og foderdyrene er blot foder. I den situation oplever mange det som problematisk, at opdræt af foderdyrene i praksis tager meget af den tid, der oprindeligt var tiltænkt hobbydyret.

Selv om du kun har et lille opdræt til eget forbrug, skal insekterne fodres på daglig basis, kasserne skal rengøres og skiftes ofte, og ynglen skal plejes og flyttes rundt. Selv med et lille opdræt, er det ikke ualmindeligt at bruge gennemsnitligt en halv time eller mere på daglig basis…

Udgifter til faciliteter
Opdræt af insekter vil normalt kræve, at du anskaffer dig en række store plastikbeholdere, som i Danmark typisk er overraskende bekostelige. Derudover skal der enten anskaffes et antal varmemåtter eller varmekabler, eller alternativt skal der bygges og indrettes et varmeskab eller lignende.

Du skal med andre ord ikke blive overrasket, hvis opstartsudgiften til materialer til et mindre opdræt pludselig løber op i et ret betydeligt beløb.

Udgifter til foder
Udgiften til foder behøver ikke være alarmerende, men opdræt af insekter kræver mere foder end man skulle tro. De fleste insekter æder, hvad der svarer til deres egen vægt hver eller hveranden dag, særligt i opvæksten.

Det afhænger selvfølgelig også af hvilket foder der anvendes. Men foderdyrene bliver hvad de spiser, så du skal være forsigtig med at spare på den konto. Vandkrystaller, økologisk frugt og proteinrigt tørfoder er relativt dyrt i indkøb, så du bør kalkulere med nogle kroner om dagen som minimum, selv med et lille opdræt.

Undslupne insekter
Når du håndterer insekter, vil nogle undslippe fra tid til anden – det er helt uundgåeligt. Heldigvis er de mest traditionelle foderinsekter tropiske eller på anden måde uegnede til at overleve på egen hånd, så undvegne insekter vil normalt omkomme efter noget tid.

Mængden af undslupne dyr vil dog naturligt afhænge af hvor ofte og hvor mange der håndteres. Hvis du har insekt-opdræt i beboelsen, bør du derfor sikre dig, at også den øvrige familie er indstillet på at støde ind i insekter fra tid til anden.

Allergi
Det er velkendt, at stik og bid fra insekter kan fremkalde allergiske reaktioner hos nogen pga. overfølsomhed overfor insekternes gift og enzymer.

Mindre kendt er det imidlertid, at også proteinrester fra insekters exoskelet har vist sig at kunne fremkalde allergiske reaktioner, og på sigt forårsage udvikling af permanent allergi. Problemet forværres naturligvis  proportionalt med antallet af insekter og omfanget af omgangen med dem.

Det er derfor vigtigt at tage forholdsregler og så vidt muligt undgå at opdrætte insekter i umiddelbar forbindelse med beboelses- og opholdsrum. Læs mere om insekt-opdræt og allergi her.

Afrunding
Det er relativt dyrt at købe insekter, men som det fremgår af artiklen, har prisen sine årsager. Insekt-opdræt er nemlig relativt dyrt og besværligt – både for private og professionelle opdrættere.

De professionelle opdrættere har dog fordele af stordrift, hvor der er mulighed for at investere i dedikerede lokaler, strømbesparende foranstaltninger osv. Som privatperson kan det være vanskeligt at producere foderdyr rentabelt, hvis alle udgifter regnes med. Hvis du også værdisætter tidsforbruget, vil det yderst sjældent være rentabelt.

Som regel vil det, ud fra en økonomisk betragtning, give mere mening at fokusere på at indkøbe og opbevare foderdyr på en optimal måde. Læs evt. her, hvordan du får mere for pengene.

På den anden side handler det ikke nødvendigvis kun om penge, og insekter er – som egentlig alle dyr – interessante. Så du kan sagtens argumentere for, at opdræt af egne foderdyr kan være en spændende hobby i sig selv.