Hvis man håndterer levende foder-insekter meget, f.eks. i forbindelse med insekt-opdræt i hjemmet, risikerer man at udvikle allergi. I denne artikel ser vi nærmere på problemet.

Det er almindeligt kendt, at bid og stik fra insekter kan forårsage allergiske reaktioner hos nogen. Mindre kendt er det imidlertid, at der også kan opstå allergiske reaktioner såsom udslet, kløe og åndedrætsbesvær ved blot at håndtere insekter som f.eks. fårekyllinger, melorm, kakerlakker og græshopper . Problemet er normalt meget begrænset, hvis man blot opbevarer foderdyr i mindre omfang til at fodre sine hobbydyr. Arbejder man derimod mere intensivt med insekter, f.eks. hvis man selv avler eller opdrætter insekter, er der en reel risiko for at udvikle allergi. Da der ikke er mange der selv opdrætter insekter, er der ikke meget information at hente på dansk, men problemet har været diskuteret på diverse fora.

Der er meget der tyder på, at det især er proteiner i insekternes exoskelet der kan virke irriterende og allergifremkaldende, både fra de levende insekter, men også og ikke mindst fra de tørre ham-rester, som der altid vil være en del af, eftersom insekter skifter ham mange gange mens de vokser. Insekternes afføring menes også at kunne være allergifremkaldende. Afføringen (som typisk er tør) og indtørrede nedbrudte ham-rester vil hurtigt blive til fint støv, som let spredes ved den mindste håndtering. Endelig kan der være problemer med støvmider, som i sig selv også kan være allergi-provokerende.

I et eller andet omfang afgiver de fleste insekter duftstoffer/gasser, og nogle bruger det endda aktivt som forsvarsmekanisme, og disse stoffer menes også at kunne være allergifremkaldende.

Allergi er ikke til at spøge med, for har man først udviklet en allergi, kommer man aldrig af med den igen. Holder man større mængder af insekter, vil det være oplagt at holde insekterne væk fra soverum og opholdsrum, og decideret avl og opdræt bør så vidt muligt ikke finde sted i hjemmet, men henvises til garager, udhuse eller lign.