Nysgerrig på, hvordan dine foderinsekter håndteres, inden de lander hjemme hos dig? Kom med ud i insekt-produktionen i denne artikel, hvor alle processerne bliver gennemgået trin for trin. 

Friske insekter, direkte fra kulturerne

Det er forholdsvis nemt for en butik at håndtere tandpasta og knækbrød. Varerne kan ligge fremme på hylden i ugevis, og der kan være backup ude på lageret. 

Levende insekter er ikke en hyldevare.

Men når det handler om levende dyr, burde begrebet “hyldevarer” ikke eksistere.

Hos InsektOrama går vi meget op i, at insekterne lever under optimale forhold helt frem til den dag, de skal flytte ud til dig. 

Insekterne tages først ud af kulturen på flyttedagen, og flytningen tager kun 24 timer. Det er acceptabelt, selv med insekt-briller på.

I det følgende kan du se, hvordan en flyttedag typisk forløber hos os.     

Processen starter altid med høst og sigtning af insekterne

Uanset hvilken type foder-insekter der pakkes, starter processen altid med, at de høstes og kommer en tur forbi en sigte.

Her frasorteres alle rester af foder og ekskrementer, så der kun er de rene insekter tilbage.

Foderrester og ekskrementer sies fra.

Vi har forskellige sigtestørrelser, alt efter hvilke insekter der håndteres. Hulstørrelsen i sigten skal helst være så stor som mulig.

På den måde kan mest mulig snavs og foder sorteres fra – også de lidt grovere stykker. En stor hulstørrelse giver også en hurtigere og mere effektiv sigtning.

Omvendt skal hullerne selvfølgelig ikke være større, end at de holder hovedparten af insekterne tilbage.

Der kan dog være enkelte undermålere, der på den måde “ryger ud med badevandet”, men det er kun en fordel for dig.

Vi gider ikke undermålere…

Typisk vil der jo være en årsag til, at en undermåler er vokset for langsomt: Måske har den pådraget sig en defekt under et hamskifte, eller måske har den skader fra en slåskamp med en af de øvrige.

Uanset hvad årsagen måtte være, sorteres den i hvert fald fra allerede her.

 

Sådan gør vi IKKE

På større farme bruger man nogle steder motoriserede sigter, der ryster og vibrerer. På den måde går det hurtigere, men bagsiden af medaljen er, at flere insekter kommer til skade i processen.

Det er selvfølgelig også en utrolig stressende oplevelse for dyrene, og stress er problematisk hos især fårekyllinger og kakerlakker.

De kaster simpelthen op og tømmer tarmen, når det bliver for voldsomt. I løbet af kort tid kan hele insekt-portionen blive til en våd og ildelugtende “klump”.

Problemet er selvfølgelig størst, hvis insekterne er velfodrede og har maven fyldt op. Derfor fungerer fremgangsmåden bedst, hvis de har sultet nogle dage op til processen. 

Det lyder generelt ikke så rart, og heldigvis er det heller ikke nødvendigt. Mere om det lidt senere…

Hyldevarer er typisk blot sigtede og afvejede insekter – that’s it

De fleste hyldevarer i handlen nåede ikke videre i processen end hertil. Insekterne er høstet og sigtet, og bliver herefter vejet af på tællevægt og kommet i æsker. 

Størrelserne kan variere en del, og kvaliteten kan være noget svingende. Men mere håndtering er der ikke plads til.

Engros/import-prisen for en standard-bøtte med eksempelvis fårekyllinger ligger på blot 7-8 kroner inklusive emballage og hele pivtøjet.

Pris – pris – pris – pris…

Hos InsektOrama stiller vi os ikke tilfredse med den model, men sigter mod en langt højere kvalitet. Avancen bliver ikke så stor, men til gengæld sover vi godt om natten, og er helt ærligt også stolte over håndværket.

Hos os er sigteprocessen blot det første trin i arbejdet. Tag med os på rejsen i de følgende afsnit, og få indblik i alle trinene.

Insekterne står selv for rengøringsarbejdet hos InsektOrama

Vi har ikke så travlt med sigteprocessen, så her overlades rengøringsarbejdet til insekterne selv.

Når de kravler rundt mellem hinanden i sigten, skubbes foderrester og ekskrementer rundt, og falder gradvist gennem sigten af sig selv. 

Lidt luftguitar, mens insekterne selv gør rent.

Fårekyllinger og kakerlakker er ret livlige, og klarer opgaven på forholdsvis kort tid. Larver og orme er noget mere sløve, så de bruger en del tid på arbejdet.

Før eller siden bliver de dog alle klar til næste step i processen.

Frivillig sortering – insekterne vælger selv

Efter sigtningen kommer de rensede insekter over i en ny ren beholder. Herefter afhænger forløbet af, hvilke type insekt, der er tale om.

Fårekyllinger og dubia-kakerlakker bevæger sig hurtigt, og er biologisk programmerede til hurtigt at søge skjul, når der er fare på færde.

Og selv om vi har håndteret dem så nænsomt som muligt, synes de formentlig stadig, at det er en turbulent og skræmmende omgang.

Derfor er de mere end klar til at komme i sikkerhed, og det udnytter vi i det næste trin. De får nemlig mulighed for at søge skjul i nogle æggebakker i den nye beholder.

Æggebakkerne er dog hævet op over bunden i beholderen med en form for trappe, så det kræver en aktiv indsats at nå op i sikkerhed.

Alle raske og friske individer klatrer straks op og gemmer sig, mens resten bliver efterladt tilbage på bunden.

Alt det uønskede er nu sorteret fra

De tilbageværende på bunden er typisk en broget skare. Nogle er invaliderede fra kampe eller fejlslagne hamskifter, mens  andre måske er midt i et hamskifte og derfor ude af stand til at bevæge sig.

Der er også altid nogle forvirrede typer, som bare ikke lige har fattet, at det er nu, det sker. Eventuelle døde er typisk heller ikke gået nogen steder.

Tilbage på bunden ligger også de større hamrester samt foderrester, som ikke blev siet fra i første omgang; æbleskrog, stilke og lignende.

Kun de skarpeste kommer med.

Efter et par minutter fløjter vi kampen af, og høster de insekter, der gemmer sig i æggebakkerne. Det er den bedste del af høsten, og den skal videre til dig og dine hobbydyr.

Efter en yderligere visuel inspektion og lettere manuel sortering er de nu klar til at blive vejet og pakket, hvis du har bestilt en portion efter vægt.

Har du valgt den “forkromede løsning”, og bestilt efter antal, er der til gengæld lang vej endnu, før vi er klar. Mere om det senere i artiklen…

Melorme og Zophobas-larver er mere besværlige

Mens fårekyllinger og kakerlakker er hurtige til at sortere sig selv, står det mere sløvt til med larver og orme.

De har en irriterende tilbøjelighed til at søge derhen, hvor de andre er, og dermed klumpe sig sammen. Måske er det er forsvarsteknik i stil med den, man ser hos fiskestimer og lignende.

Orme og larver vil også naturligt forsøge at grave sig ned, hvis der er behov for flugt. Men den mulighed har de ikke her.

I stedet vil vi gerne have dem til at kravle op i nogle rene æggebakker – efter samme princip som fårekyllinger og dubia.

Larverne skal opad – men de gider ikke rigtig.

Når vi gerne vil have dem opad, hænger det selvfølgelig sammen med, at det er den bedste måde, hvorpå hamrester og “defekte” individer kan frasorteres.

Lys hjælper larverne i gang

Heldigvis er der én ting, som larver og orme hader mere end alt andet – og det er lys. Derfor anbringer vi dem i en beholder med gennemsigtig bund, og belyser dem nedefra med et meget kraftigt lys.

Og det er et sprog, de forstår!

Ligesom fårekyllinger og kakerlakker, vil de sunde og friske larver og orme nu begynde at “flygte” op i æggebakkerne. Det er dog en meget langsommelig proces.

Især melormene kan bruge timevis på projektet. Derfor sætter vi dem altid i gang om morgenen, og kan så høste senere på dagen.

Slutresultatet er dog værd at vente på: Fra æggebakkerne kan vi nu høste sunde, vitale og rene larver. Efter en visuel inspektion er de klar til afvejning og pakning.

Helt rene melorme.

Tilbage på bunden ligger eventuelle invalide og døde larver samt større foderrester. Melorme-pupper bliver selvsagt også sorteret fra på denne måde.

Men også larver, der snart vil forpuppe sig, bliver tilbage. Længe før den egentlige forpupning bliver melorme nemlig mere sløve og ugidelige, og dermed sorteres de også fra i denne proces.

Next level – håndsorterede insekter i specificeret antal og størrelse

Indtil nu har vi gennemgået den grundlæggende rensning og sortering. Her stopper processen for melorme og Zophobas-larver, som vi kun sælger efter vægt.

Men når det gælder fårekyllinger og kakerlakker, bygger vi videre på processen. De rensede insekter kan nemlig ydermere håndsorteres i portioner med specifikke antal og størrelser. 

20 sorterede fårekyllinger i transportboks.

Du kan få insekterne i alle størrelser, lige fra små nyfødte til fuldvoksne. For nemheds skyld har vi valgt at inddele størrelserne i intervaller. 

Eksempel: Fårekyllinger str. 10-15 mm

Et eksempel kunne være en portion fårekyllinger i størrelse 10-15 mm. Angivelsen betyder, at gennemsnitsstørrelsen på fårekyllingerne i denne portion vil ligge et sted i intervallet 10-15 mm – sådan cirka.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at gennemsnitsstørrelsen ligger præcist midt i intervallet. Det kan variere lidt, alt efter hvilken kultur der høstes fra.

Portionen vil desuden kunne indeholde enkelte individer, der er lidt større eller lidt mindre end 10-15 mm, men hovedparten vil ligge i det angivne interval.

Størrelsen er målt på insektets kropslængde. Følehorn og andre ekstremiteter tælles ikke med. 

Insekthåndtering med pincet

Det lyder måske utroligt, men vi håndsorterer faktisk både kakerlakker og fårekyllinger med pincet, når du bestiller specifikke antal. Eneste undtagelse er de helt små fårekyllinger under 10 mm.

Vi bruger selvfølgelig special-pincetter, som er beregnede til insekter. Der er med andre ord ingen, der kommer til skade i processen.

Fordelen ved håndsortering er, at du får en portion insekter i en mere ensartet størrelse, end der ellers er markedsstandard.

InsektOrama er det eneste sted, hvor du kan få håndsorterede insekter.

En anden og helt afgørende fordel er, at vi kan sortere med hård hånd. Kun de bedste eksemplarer håndplukkes og når frem til dig.

Resten ender i stedet som frostfoder til dyreparker og andre storforbrugere, hvor det ikke betyder så meget, om der mangler et par ben.

Sunde insekter lever længere

Måske tænker du, at det rent foderværdi-mæssigt kan være ligegyldigt, om der mangler et par ben på eksempelvis en fårekylling. Og det har du som udgangspunkt selvfølgelig ret i.

Sunde insekter lever længere!

Men manglende ben eller andre skavanker kan ofte være udtryk for, at den pågældende fårekylling ikke hører til blandt de stærkeste og sundeste i flokken.

Den kan være svækket på grund af problematiske hamskifter, dårlige gener eller meget andet. Statistisk set vil den ikke leve så længe som de øvrige. Og derfor sorterer vi den fra!

Når du får en håndplukket portion med de stærkeste individer, får du med andre ord nogle foder-insekter, som lever længere end gennemsnittet. Det er ikke raketvidenskab, men simpel logik. “Survival of the fittest”

Det er ikke ligefrem raketvidenskab.

Og teorien holder i praksis! Utallige tilbagemeldinger fra brugerne cementerer, at de håndsorterede insekter lever meget længere end “normale” foderinsekter, hvad enten de er købt via postordre eller i en fysisk dyrehandel. Prøv selv…

Afkøling sløver insekternes bevægelser

Problemet med håndsortering er, at insekterne ikke er meget for at sidde stille. Særligt fårekyllingerne fiser rundt og er “vilde i varmen”, som man siger. 

Og netop temperaturen er en afgørende faktor for insekternes aktivitetsniveau. De er vekselvarme, så desto koldere der er, desto sløvere bliver de.

Det udnytter vi, når insekterne skal sorteres. De bliver simpelthen kølet ned til en temperatur, hvor de er nemme at håndtere. Du kan evt. læse mere om princippet i denne artikel

Insekterne nedkøles før sortering.

Det gælder om at finde den perfekte balance, hvor de er tilpas rolige, men omvendt stadig så friske, at sundhedstilstanden kan vurderes. 

Sortering giver dig en økonomisk fordel

Sundere og mere levedygtige insekter er en kæmpe fordel i sig selv. Men der følger også økonomiske fordele med:

Du slipper nemlig for at spilde penge på døde insekter. Det er såmænd ikke usædvanligt, at man over tid må kassere 20-30% af en portion indkøbte fårekyllinger, hvis de kun er i middelmådig kvalitet.

Og så blev de resterende brugbare insekter reelt pludselig 30% dyrere! Og ikke nok med det: Der skal også hurtigere bestilles nye hjem, med flere fragtomkostninger til følge.

Det løber altså op i længden…

Så det er med insekter som med meget andet: Det er for dyrt at købe for billigt.

Nye muligheder, når insekterne håndsorteres

Håndsorteringen giver os desuden særlige muligheder for at lave specielle sorteringer, som ellers ikke er på markedet.

Et godt eksempel er de populære lydløse fårekyllinge-sorteringer, hvor alle de larmende hanner sorteres fra.

Mange af special-sorteringerne fås KUN hos InsektOrama

De forholdsvis præcise størrelses-intervaller er også en følge af håndsorteringen. Du kan f.eks. få en portion dubia-nymfer i lige nøjagtig den størrelse, der passer bedst til din agame-unge. 

Sortering skal der til.

For at sorteringen ikke skal blive alt for omkostningstung, skal det selvsagt gå tjept! Derfor KAN der i ny og næ f.eks. smutte en fårekylling med, som mangler et ben. Eller måske en kakerlak, der er lidt for stor.

Men det er undtagelserne, der bekræfter reglen. Overordnet set er portionerne ret præcise efter specifikationerne.

Sorteringerne er generelt ret præcise

Når det gælder sorteringer med lydløse hun-fårekyllinger, er der dog nul-tolerance for fejl! Selv en enkelt pippende han-fårekylling ville jo spolere hele ideen med produktet.

Husk også at passe insekterne godt

Uanset hvor gode foder-insekter du får hjem, kræver de dog pasning, hvis de fortsat skal være friske og vitale.

Hvis du har brug for tips og tricks i den henseende, har vi samlet nogle gode pasningsvejledninger her.

Afrunding

Nu ved du lidt om, hvad tiden går med her hos InsektOrama. Og du ved også lidt om, hvad du får for pengene.

Hvis du ikke allerede har testet vores foder-insekter af, burde du give det et skud. For der ER forskel på insektkvalitet – stor forskel endda.

Du kan klikke dig direkte til butikken her: www.insektorama.dk