En af de relativt store svirrefluer i Danmark – ganske almindelig og genkendelig på de seks hvidlige pletter på bagkroppen, der set fra siden, ikke når kanten og hvor hvert bagkropssekment, har en kombination der hedder 1/3 sort, 1/3 hvid, 1/3 sort – det er der ingen andre danske arter der har – derudover kendes den på de glasklare vinger, øjets form og pandens udformning.

Arten kommer til landet sydfra hvert år i maj/juli måned, hvor befrugtede hunner ankommer, lægger æg ved bladluskolonier på urter og derfra klækker en ny generation som lever resten af sæsonen i Danmark – arten overvintrer ikke i Danmark og den sene generation dør derfor med efterårets komme.

Larven lever af at udsuge bladlus og kan fortære op til 100 bladlus om dagen.

25. august 2021 – Næstved