Denne fantastisk smukke, eksotisk udseendet tæge, er relativt sjælden i Danmark – det kan forekomme mystisk, når man ser de hyppigheder de af og til træffes med. I Næstved er de at finde utroligt mange steder, i ret stort tal – men der er en lidt sjov forklaring.

Arten er relativt ny i landet (første kendte egentlige forekomst i Danmark er fra 1936) – og den er efterhånden kendt for det meste af Sjælland og Fyn, men stadig med meget spredte forekomster i Jylland. Den er ret sårbar overfor kulde, og man finder den derfor også typisk sidende hvor der er meget sol – og her kan de side i ret store mængder.

Det er en kultur-art, som i Danmark primært er at finde ved kirkegårde, parker, haver og alléer. Den er stærkt knyttet til Lind, men findes også hvor der er Stokrose og Katost.

På billedet nedenfor ses tre nymfestadier og et voksent individ – alle fire stadier er indsamlet samme dag og er illustreret her i samme målestoksforhold i forhold til hinanden. Den voksne er 10-12 mm.

30. august 2021 – Næstved

4 stadier af Ildtæge - Pyrrhocoris apterus

4 stadier af ildtæge – den voksne nederst th.

 

Tidligt nymfestadie af Ildtæge - Pyrrhocoris apterus

Ung nymfe

 

Mellemstor nymfe af Ildtæge - Pyrrhocoris apterus

Mellemstor nymfe

 

Subadult nymfe af Ildtæge - Pyrrhocoris apterus

Subadult nymfe