En af de store arter snyltehveps – denne er specialist – og larverne lever primært i larver af stor kålsommerfugl (Pieris brassicae) samt løvskovnonne (Lymantria dispar). Sidstnævnte er dog relativt sjælden i Danmark, så mit bud er, at navnlig stor kålsommerfugl i Danmark er vært for denne art.

De voksne hvepse lever primært af nektar.

Dette smukke eksemplar fandt jeg i min have 15. september 2021.