En meget karismatisk og almindelig art af ugle – men meget smuk.

Larverne findes ofte på nælde (Urtica dioica) og døvnælde (Lamium), som begge normalt er meget almindelige i enhver utæmmet have (men som af de fleste anses som værende ukrudt).

15. June 2021 – Næstved