Det er godt med afveksling, men som grundfoder er nogle foder-insekter sundere end andre. Vi kigger lidt nærmere på de forskellige typer og deres næringsværdi (og prisniveau) i denne artikel.

Der er lavet mange undersøgelser omkring foder-insekters næringsværdi, men resultaterne er ret forskellige. Problemet er, at der findes mange måder at måle og opgøre talværdierne. Det viser sig også, at næringsindholdet afhænger en del af insektets alder og udviklingstrin, samt naturligvis i høj grad af hvad insektet er fodret med. De mere videnskabeligt valide undersøgelser har heller ikke decideret fokus på insekter som foderdyr, så ofte indgår måske kun enkelte af de relevante insekter i undersøgelserne. Det er derfor vanskeligt at sammensætte et reelt sammenligningsskema, og de der har forsøgt, kommer frem til forskellige resultater. En del sammenstillede skemaer er desuden udarbejdede af insekt-producenter, f.eks. fårekyllinge-producenter eller silkeorms-producenter, og disse kan ikke overraskende have en tendens til at favorisere egne produkter/insekter.

Når det er sagt, er der dog trods alt nogle tendenser der tegner sig mht. næringsværdier i foderinsekter, og vi vil her kort opstille nogle grundbetragtninger, baseret på sammenligning af en række undersøgelser fra forskellige kilder.

Generelt gælder det, at insekternes næringsværdi er bedst i de tidligere udviklingsstadier. Man skal naturligvis fodre sit hobbydyr med fuldt udvoksede insekter, hvis det har størrelsen til det (ellers bliver det for dyrt), men det er trods alt rart at vide, at naturen er så viseligt indrettet, at hobbydyrene på den måde får den sundeste kost når de er små og har mest brug for den.

Et vigtigt aspekt er foderdyrets indehold af kalk og fosfor. Kalk er vigtigt for de fleste krybdyr, men fosfor blokerer for dyrets optagelse af kalk. Det er derfor vigtigt at hobbydyret indtager mere kalk end fosfor. Desværre indeholder de fleste foderinsekter mere fosfor end kalk, og derfor er det vigtigt at berige kosten med ekstra kalk, f.eks. ved at bestøve foderdyrene med kalk før de udfodres.

I det følgende gives en overordnet og generel betragtning. Der er undtagelser fra reglerne, men det vil være et godt udgangspunkt for de fleste.

Melorm og larver
Som udgangspunkt gælder det, at de forskellige varianter af melorm, samt de fleste former for orm og larver, der er almindeligt tilgængelige på markedet, har et relativt højt fedtindhold. I praksis betyder det, at orm og larver som oftest ikke er velegnede som grundfoder. De kan være udmærkede som snack og variation, men som primært foder kan de generelt ikke anbefales. Et underernæret dyr eller en æglæggende hun kan dog naturligvis fodres med en større anddel af disse foderdyr. De fleste orm og larver har et for lille kalkindhold, og der skal derfor kompenseres med ekstra kalk. Særligt melorm og beslægtede er billige i indkøb pr. vægtenhed.

Fårekyllinger og græshopper
Der anvendes flere forskellige arter af fårekyllinger og græshopper, men ernæringsmæssigt minder de meget om hinanden. Disse foderdyr har et relativt lavt fedtindhold, og regnes for at være nogle af de bedste foderinsekter til grundfoder. De er også uden sammenligning de mest fremherskende foderinsekter i hobbyen, både nu og historisk set. Også her gælder det dog, at kalkindholdet er for lavt, så der skal suppleres. Fårekyllinger ligger middelplaceret rent prismæssigt, græshopper er relativt dyre.

Kakerlakker
Der anvendes flere forskellige arter, som ernæringsmæssigt varierer lidt. Fedtindholdet er generelt en anelse større end for fårekyllinger og græshopper, men kalkindholdet er generelt højt, og kakerlakker egner sig derfor som naturligt foder med langt mindre behov for supplerende kalk. Desværre, kan man sige, har kakerlakker en “ulækkerhedsfaktor” imod sig, men stadig flere (både mennesker, men også hobbydyrene) foretrækker kakerlakker som grundfoder, og potentielt kan kakerlakkerne blive “de nye fårekyllinger”. Prismæssigt ligger kakerlakker umiddelbart i den dyre ende af skalaen i stykpris, men efter vægt er prisniveauet sammenligneligt med fårekyllinger.

Undtagelser
En del specielle insekter er ikke medtaget i denne artikel, fordi de enten er meget dyre, ikke er almindeligt tilgængelige på markedet eller på anden vis er problematiske. Den almindelige regnorm er f.eks. rigtig sundt foder, både fedtfattig og med højt kalkindhold. Desværre bryder mange hobbydyr sig ikke om dem. Et andet eksempel er Phønixlarver eller soldaterfluelarver, der ligger på linje med kakerlakker hvad angår foderværdi. Desværre er de forholdsvis dyre.