Levende foder – makabert?

//Levende foder – makabert?

Levende foder – makabert?

Nogle kan måske synes, det er lidt makabert at fodre med levende insekter eller levende foderdyr i det hele taget. Men der er generelt ikke meget “humant” over den måde naturen er indrettet. Det filosoferer vi lidt over i denne artikel.

På sin vis er det forståeligt, når nogle føler afsky for brugen af levende foder, men på den anden side er naturen generelt ret makabert indrettet, hvis man bruger de briller. En betragtelig del af naturens dyr er rovdyr, og der er ikke meget “humant” over det. Præcist hvorfor vi som mennesker kan være tilbøjelige til vige lidt tilbage for virkelighedens grusomme verden, er svært at sige. Måske forsøger vi i for høj grad at menneskeliggøre naturen, måske er der andre årsager. Men det lader til at være en udvikling, som efterhånden i nogle tilfælde kommer helt ud på overdrevet. Her kan man f.eks. tænke på, at nogle (mange) på det seneste har været forargede over, at en zoologisk have slagter en giraf, fordi kødet skal bruges til at fodre andre af havens vilddyr. I naturen ville giraffen ikke have været aflivet på en “human” måde, men simpelthen være nedlagt af løverne på en “grusom” facon, og måske endda være blevet ædt af i levende live.

Når man taler om f.eks. zoologiske haver, fodres rovdyrene som regel med dyr, som på forhånd er aflivede. Og dette selv om det egentlig er unaturligt, og som sådan egentlig lidt synd for rovdyrene, som på den måde f.eks. ikke får stimuleret de naturlige jagtinstinkter. Men det er en mulig løsning, som er mere “spiselig” for os mennesker. Men når det handler om krybdyr i terrariehobbyen, er der ikke altid de samme muligheder. F.eks. er mange kødædende/insekt-ædende øgler så stærkt instinktivt programmerede til at gå efter levende insekter, at de risikerer at dø af sult, hvis de kun præsenteres for insekter, der er aflivede på forhånd. Det handler med andre ord ikke om, at vi som hobbydyrs-ejere har en bizar nydelse ud af at fodre med levende insekter – det er simpelthen absolut nødvendigt, og i naturen ville det foregå på samme måde.

Et spørgsmål, der måske vil trænge sig på hos nogen: “Føler insekterne smerte?”. Der findes ingen klare svar på det spørgsmål, selv om der er forsket en del i det. Begrebet “smerte” er også subjektivt. Mange mener, at følelsen af smerte i en eller anden grad involverer tanker og følelser, som laverestående dyr ikke menes at være i besiddelse af. Måske kan man for laverestående dyr nærmere tale om ubehag, men også det kan være subjektivt og involvere tanker/følelser. En del forskere afviser pure muligheden for, at insekter kan føle smerte. Eksempelvis har man iagttaget “højerestående” insekter æde, på trods af at kroppen var skåret midt over. Men noget endegyldigt svar får vi næppe, før det bliver muligt at spørge insekterne selv, og det kan meget vel vare nogen tid endnu.

Konklusionen må dog være, at fodring med levende insekter er en helt naturlig ting, og i mange tilfælde en absolut nødvendighed, hvis f.eks. en insektædende øgle skal kunne overleve. Ud over, at hobbydyret nødvendigvis må spise, har det også brug for instinktive stimuli og motion, og begge dele tilgodeses også på naturlig vis med levende foderinsekter, og kan vanskeligt foregå på anden måde.

2017-06-10T21:00:16+02:00