Smalbier hører til familien vejbier (Halictidae) – det er den næststørste familie af bier i verden, med over 2000 kendte arter. I Danmark har vi over 60 arter – og en stor del af disse tilhører familien Lasioglossum (smalbier).

Smalbier er notorisk besværlige at artsbestemme uden belæg, da de morfologisk er ret ens, navnlig for hunnernes vedkomne. Denne er dog kommet i mål, da det er en han, og kun to danske arter ser således ud – nemlig denne art, samt den lignende moskussmalbi (Lasioglossum calceatum). Forskellen på hanner hos de to arter er hovedform (albipes har ovalt hoved, calceatum har mere rundt hoved) – og farven på læbeskjoldet (labrum) – her er albipes hvid/gul, hvorimod calceatum har sort/gråt læbeskjold.

27. august 2021 – Næstved