Umiddelbart skule man tro, at det er billigst at købe dubia-kakerlakker efter vægt – altså f.eks. et kilo eller mere. Så simpelt er det desværre ikke, og du risikerer at blive snydt eller snyde dig selv. Læs mere om problematikken i denne artikel..

Prisen på et kilo dubia-kakerlakker svinger temmelig meget. Visse steder sælges et kilo for helt ned til 300-400 kroner, mens kiloprisen andre steder kan være op mod 1000 kroner! Det kan forekomme helt bizart med sådanne prisforskelle, men der er en logisk forklaring bag galskaben. Problemet er nemlig, at et kilo kakerlakker kan være mange ting.

Man får primært voksne kakerlakker

Køber man et kilo kakerlakker, vil man typisk opdage, at det primært er voksne dyr man får. Problemet med voksne kakerlakker er, at de ikke får rynker med alderen som vi mennesker. Derfor er det svært at se, om der er tale om friske unge dyr, eller om det er kakerlakker, der har levet livet, fået de unger de skulle have, og nu er døden nær. Hvis dyrene skal bruges som foder, betyder det naturligvis ikke så meget, men køber man store mængder dubia-kakerlakker, er det som regel med henblik på at starte en opdræt selv. Og i sidstnævnte tilfælde, er dyrenes alder helt afgørende! Et kilo gamle udtjente dyr har stort set ingen værdi til opdræt. De vil ikke kunne producere nævneværdigt afkom før deres liv er slut. Man vil med andre ord få sig en kultur, der ikke producerer ret meget – ud over naturligvis en jævn strøm af døde kakerlakker, der hele tiden skal fjernes.

Hvordan kan det være så billigt?

Det tager et halvt år for en dubia-kakerlak at blive voksen, og i al den tid skal den have ekstra varme, samt relativt store mængder foder (kakerlakker spiser selvsagt mest mens de vokser). Der skal også rengøres og sorteres, der skal investeres i kasser, produktionslokaler osv. Hvis man regner på tingene, kan det faktisk slet ikke betale sig at sælge et kilo kakerlakker for 3-400 kroner. Dvs. – det kan selvfølgelig godt betale sig, hvis man nøjes med at sælge de dyr der alligevel er udtjente og ikke længere har værdi som avlsdyr. Og det er lige præcis hvad der ofte sker. Som nævnt er det egentlig også fint nok, hvis de udtjente kakerlakker sælges med henblik på, at de skal bruges som foder indenfor kort tid. Men som avlsdyr er de ikke meget bevendte, og det “glemmer” sælger ofte at gøre opmærksom på.

Hos InsektOrama spekulerer vi IKKE kynisk i at sælge udtjente dyr. De voksne tages tilfældigt direkte fra den kørende opdræt, men det vil være voksne i alle aldre, både unge voksne dyr, men altså også gamle voksne. Gennemsnitligt skal du derfor regne med, at de voksne dyr allerede har levet et halvt liv, når du modtager dem fra os.

De såkaldte blandede kakerlakker

Nogle steder sælges kakerlakker også som blandede størrelser. Desværre betyder “blandede” i langt de fleste tilfælde bare, at der stadigvæk primært er tale om voksne (og måske udtjente) dyr, tilsat et lille drys nymfer i forskellig størrelse. Selvfølgelig findes der reelle sælgere rundt omkring, men når et kilo kakerlakker sælges til billig pris, er der desværre ofte en årsag til det…

Dubia-kakerlakkernes køns-fordeling

Når det handler om opdræt, er det hun-kakerlakkerne der er værdifulde, for det er dem der producerer afkom. Selvfølgelig skal der også involveres en han-kakerlak i processen, men en han kan sagtens parre mange hunner, så de fleste opdrættere foretrækker at nøjes med en enkelt han for hver 5-10 hunner. Ekstra hanner bidrager ikke yderligere til produktionen, og er egentlig bare i vejen. De slås om hunner og territorier, skader hinanden og stresser kulturen, og selvfølgelig æder de også af foderet. Den skruppelløse sælger vil derfor altid sørge for, at et kilo kakerlakker består af så mange hanner som muligt. Skal kakerlakkerne bruges til foder, er det ligegyldigt, men til opdræt er de mange ekstra hanner værdiløse.

Katten i sækken

Køber man et kilo kakerlakker, køber man populært sagt ofte “katten i sækken” – man ved ikke hvad man får. Det giver producent eller sælger en række muligheder for at “snyde” dig, eller i hvert fald være kreativ. Selvfølgelig findes der også reelle sælgere, men det er vigtigt at være kritisk og sikre sig på forhånd. Hvis kakerlakkerne er for billige, er der som regel en årsag. På den anden side er en høj kilopris ikke nødvendigvis en garanti for, at kvaliteten er bedre. At købe kakerlakker efter vægt, er i høj grad en tillidssag!

Et lille regneeksempel

En voksen kakerlak vejer i gennemsnit ca. 2 gram, og det betyder, at et kilo voksne kakerlakker vil indeholde omkring 500 dyr. Hvis du har købt af en reel sælger, vil de være blandet nogenlunde ligeligt mellem hanner og hunner, altså ca. 250 af hvert køn. Til 250 hunner skal du højst bruge 50 hanner, så der er 200 hanner i overskud, som i bedste fald ikke vil bidrage til din produktion, men mere sandsynligt faktisk vil forringe produktionen. Du har med andre ord kun fået 300 brugbare avlsdyr. Hvis vi for nemheds skyld regner med en kilopris på 600 kroner, har du betalt en stykpris på 2 kroner pr. brugbart avlsdyr. Det ville faktisk ikke være meget dyrere at købe håndtalte dyr hos InsektOrama. Og regnestykket forudsætter desuden, at kilo-sælgeren har været reel. Hvis der i kiloet var overvægt af gamle dyr, hanner eller begge dele, ville regnestykket give en endnu højere stykpris pr. brugbart avlsdyr.

Den bedste strategi

Den bedste (og reelt billigste) måde at starte en opdræt, er at købe store nymfer, der snart bliver voksne. Dels er de lidt billigere i indkøb, og dels er man også sikker på, at de vil producere afkom et helt voksenliv, når de efter en måneds tid bliver kønsmodne. Hvis man gerne vil have produktionen kørende hurtigst muligt, kan man selvfølgelig supplere med en portion voksne kakerlakker, samt eventuelt nymfer i forskellige størrelser, så der hele tiden kommer nye kønsmodne dyr til.