Sivgræshoppen er en mellemstor løvgræshoppe – som træffes hist og her i landet – primært ved kyster, men også på egnede lokaliteter inde i landet. Den kendes på sin grønne farve og lysebrune rygstribe, samt på e røde øjne.

Som navnet antyder, er den svært glad for siv – og lignende vækster. Her lægger den sine æg i plantestænglerne, hvor æggene overvintre til den kommende sæson. Den er ikke kostforagter og lever at blåde planter og smådyr.

21. august 2021 – Holmegaard Mose