Denne relativt store bredtæge, kendes på sin okkergule til brune grundfarve, de sorte spidser på pronotums torneformede udspring og de sorte følehorn og fire mere eller mindre tydelige striber på pronotum.

Det er en varmekrævende art, som formentligt er ved at indvandre til Danmark fra syd. Der skulle være faste populationer på Bornholm og ved Møns Klint, men den regnes stadig for en sjælden art i Danmark.

4. september 2021 – Paradishaven, Hesede Skov