Denne almindelige sommerfugl, kendes formentligt også af de fleste. Den flyver tit i haver og lokkes til af nektargivende blomster. Man mener at de store øjne på oversiden af vingerne afholder fugle fra at spise den.

Den overvintre som voksen og flyver fra marts til juni – hvorefter en ny generation tager over og overvintre til næstkommende sæson.

Den lever som larve på stor nælde.

22. august 2021 – Holmegaard Mose